Svak tankpåske

Det var ikke tegn til bedring i supertankerratene gjennom påsken, men markedet kan være nær en bunn, mener skipsmeglere.

19.05.08 00:12

Det går frem av den ukentlige markedsrapporten fra skipsmeglerhuset P.F. Bassøe som ble sendt ut skjærtorsdag.Basøe melder om liten aktivitet også i forrige uke, med tilbakeholdne befraktere i førersetet. Kun et mindre antall laster ble sluppet i markedet, noe som holdt dagratene for eldre VLCC'er med enkle skrog på worldscale 50-nivået.- Markedet ser ut til å føle at vi er nær en bunn, skriver Bassøe i rapporten, og visertilen svak økning i interessen for å slutte moderne tonnasje med doble skrog.Ratene for VLCC'ene var i det store og hele uendret i forrige uke. Moderne VLCC'er ble sluttet på ws 65fra den Arabiske Gulf til Korea, som gir en timecharterrate op 25.800 dollar pr. dag. Vestover fra Gulfen lå raten på ws 57,5, som gir en dagrate på 27.432 dollar.I Vest-Afrika var det en vissøkning i suezmax-aktivteten. VLCC-raten fra Vest-Afrika til US Gulf steg 2,5 poeng til ws 75, som gir 36.469 dollar pr. dag. Suezmax'er fra Vest-Afrika til USA oppnådde en tilsvarende oppgang til ws 97, som gir 24.000 dollar pr. dag.Fakta:

VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.