*Nettavisen* Nyheter.

Svake tall får Kverneland til å flytte

Montasjen av hovedproduktene ved Kverneland Groups fabrikk på Nærbø flyttes til konsernets anlegg i Gottmadingen i Sør- Tyskland

19.05.08 01:15

Det går fram av et forslag fra konsernledelsen i selskapet. Bakgrunnen for forslaget, som nå skal diskuteres med de ansattes representanter før konsernstyret i Kverneland tar den endelige beslutning, er for svak inntjening og stadig større usikkerhet knyttet til norsk industripolitikk, heter det i en melding.Men viktigst er den store innsparing konsernet får ved å flytte produksjon og montasje ut av landet og slå sammen fabrikker.- Kverneland Group har i lengre tid arbeidet med og analysert den mest optimale produksjonsstrukturen innen konsernet. Framstillingen av komponentene til de produktene som i dag blir til på Nærbø, vil bli flyttet til underleverandører i lavkostland. Sluttmontasjen ved fabrikken i Tyskland vil skje uten at bemanningen der økes, heter det i meldingen.Det er konsernledelsens mål å unngå oppsigelser når


produksjonen avvikles ved Nærbø gjennom at en stor del av


de ansatte blir tilbudt arbeid ved konsernets plogfabrikk


på Klepp. Denne fabrikken vil gjennomgå et omfattende


investeringsprogram for å øke den framtidige


konkurranseevnen.Ledelsen i Kverneland Group arbeider med å få etablert ny


virksomhet i lokalene på Nærbø. Målet er etablering av et


selskap som vil arbeide med produksjon for industrien på


Jæren, inkludert Kverneland Group. Det er målet at de


fleste av de som ikke kan bli tilbudt jobb ved konsernets


fabrikk på Klepp kan få arbeid i slik ny virksomhet.Det arbeider i dag 140 personer ved Kverneland Groups


fabrikk på Nærbø. 16 av disse er sysselsatt innen


produktutvikling og produktstøtte. Disse funksjonene vil


bli opprettholdt og utviklet, samt lokalisert til


konsernets hovedkontor på Klepp. Flyttingen av produksjonen


vil skje over en periode fram til utgangen av 2004, og vil


først starte høsten 2003.De økonomiske resultatene ved Kverneland Groups fabrikk på


Nærbø har de siste år utviklet seg som følger:Omsetning Nettoresultat før skatt


2000 179,1 mill NOK - 5,9 mill NOK


2001 147,3 mill NOK -14,7 mill NOK


2002 187,4 mill NOK 8,2 mill NOKI forhold til norsk industripolitikk synes det som om det


er politisk enighet om at sentralbanksjefen har rett når


han uttaler at det vil finne sted en kraftig nedbygging av


konkurranseutsatt industri her hjemme. Sammen med en rente-


og valutapolitikk som det siste året har skapt problemer


for eksportindustrien samt et høyt kostnadsnivå i Norge i


forhold til det våre konkurrenter arbeider under, gir dette


en betydelig usikkerhet. Disse forholdene knyttet opp mot


den krevende konkurransen de produktene som produseres på


Nærbø står overfor gjør at det er stor usikkerhet knyttet


til evnen til å skape overskudd over tid.Situasjonen knyttet til rammevilkårene gjør det nødvendig å


foreta nødvendig tilpasning i en situasjon hvor konsernet


har økonomisk handlekraft. Dette muliggjør også at


omstruktureringen kan gjennomføres på en så skånsom måte


som mulig i forhold til de ansatte.Ved å samordne produksjonen i Gottmadingen vil konsernet


oppnå betydelige kostnadsbesparelser, samt tilrettelegge


for økt produksjonseffektivitet. Den årlige innsparingen


som direkte følge av flyttingen, er over 14 millioner


kroner. Summen av merinntjening knyttet til bedre


utnyttelse av gjenværende fabrikker samt outsourcing til


lavkostland, forventes å forbedre resultatet med minimum 24


millioner kroner fra 2005 og utover.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.