Gå til sidens hovedinnhold

Svakt bilsalg, men ellers sterk handel i USA (Ny)

Den amerikanske detaljhandelen falt uventet mye i januar, trukket ned av fall i bilsalget. Men øvrig detaljhandel var bedre enn ventet. Internasjonale børser reagerte positivt på tallene

Oppdatert med flere detaljer, og reaksjon på børsene.Detaljhandelen i januar falt sesongjustert med 0,9 prosent fra desember til januar, mens det var ventet minus 0,6 prosent, ifølge Briefing.com.Dersom man holder det volatile bilsalget utenom, økte derimot handelen med 1,3 prosent, noe som var klart sterkere enn en forventet vekst på 0,5 prosent.Internasjonale børser har steget i minuttene etter at tallene kom.Utenom biler er veksten den kraftigste på 28 måneder.Tallet for desember ble samtidig revidert opp fra 1,2 prosent til 2 prosent.Kapitalvarer viste en svak utvikling, det meste annet var sterkt, inkludert klær og mat.Bilsalget falt 7,5 prosent, etter en oppgang på 7,9 prosent i desember. Bilsalget i USA svinger kraftig med ulike finansieringsordninger og rabatter.Derfor legger markedet større vekt på tallet utenom biler.Bakgrunn:Retail sales er et mål på den totale omsetningen i detaljhandelen i USA, og er trolig det mest oppdaterte målet på amerikanske forbrukeres lyst og evne til å bruke penger. Tallet omfatter ikke tjenestesalg og blir ofte revidert i ettertid, men det kommer tidlig, og er derfor viktig å følge med på.I tillegg til det vanlige tallet, oppgis et tall hvor biler er holdt utenom. Dette er et viktig mål på den underliggende utviklingen, fordi bilsalget er veldig varierende fra måned til måned, ikke minst i USA hvor man i perioder har gitt rentefrie lån for flere år for å få fart på bilsalget.Tallene oppgis som sesongjustert endring fra måneden før, men er ikke korrigert for prisvekst.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget