Av: Beboeraksjonen på Ensjø

Beboeraksjonen er glad for at tomteeier Kolberg kommenterer våre krav til byrådet om å bygge parkdragene. Kolberg er den største tomteeieren i kjerneområdet og den som eier mesteparten av arealet som bystyret i 2007 vedtok skulle bli friområder som park; Petersborgaksen og Vestre parkdrag.

Både utbyggere og nyinnflyttede er enige om at parkdragene er det grunnleggende for salg og kjøp av boliger på Ensjø. Det kommer klart fram av Foreningen Ensjøbyens brosjyre fra 2012, der framheves de grønne lungene og parkene som de nye urbane rommene for boligene på Ensjø. I hele det området som selges under det vi kan kalle samlebegrepet «Tidemannsbyen» selger utbyggerne leilighetene med flotte bilder av parkdragene, de som Kolberg nå mener ikke kommer før i 2030. I kommunens planer fra 2011 står det om disse parkene at de skal være «Ferdig eller påbegynt i 2020».

Det er nesten fornærmende mot både utbyggerne, kommunen og kjøperne å påstå at alle brosjyrene og planene med parkene ikke har hatt noen betydning for innflytting til Ensjø.

For det er helt klart at det har vært markedsført at parkene skal komme. Ingen flytter inn i store leiligheter med små barn hvis de hadde visst at vi det ikke ble noen grønne lunger før barna ble så voksne at de flytter ut. Og at hele området skulle være dominert av bilverksteder som også utvidere til nattarbeid — midt i dette boligområdet.

Det er et enstemmig bystyre i Oslo som i 2007 fattet et vedtak om å omregulere bilbyen Ensjø til boligbyen Ensjø. En slik reguleringsplan gir kommunen mange rettigheter også over privat eiendom som er omfattet av reguleringen. Vi er ikke så opptatt av at Kolberg maksimerer sine egne økonomiske interesser, men vi kritiserer byrådet for at det godtar Kolbergs motvilje mot boligbyen Ensjø, og at byrådet ikke bruker de formelle og politiske maktmidler det har hatt og har. Byrådet velger dessverre å stå på Kolbergs side mot 7000 nye beboere på Ensjø.

Det er feil som Kolberg hevder at reguleringsplanen forutsetter at han «skal kunne fortsette med tilsvarende bilvirksomhet som før». Reguleringsplanen er helt klar på at det kun er utstillingslokaler for bilsalg det er snakk om, ikke bilverksteder og selvfølgelig ikke nattarbeid i et boligområde!

Kolberg sa i juli 2016 til Aftenposten at han ville ikke bygge før han fikk en ny reguleringsplan der han kunne bygge høyere og tettere. Han nevner også det i dette tilsvaret at han påstår at hans tomter «har lavest utnyttelse». Byrådet bør si til Kolberg at han bare må glemme å få en ny og for seg gunstigere reguleringsplan midt i et nytt boligområde der andre har bygd i samsvar med planen.

Det finnes boligutbyggere som bygger og vil bygge leiligheter på Ensjø, og som selger dem med parkdrag. Hvis Kolberg ikke er fornøyd med prisene på leilighetene nå og derfor ikke vil bygge, så kan han vel selge tomtene sine til andre boligutbyggere som straks ville bygd parkdragene, og fått en god salgspris for leilighetene rundt de grønne lungene?