I den nye nasjonale risikovurderingen til den danske Epidemi-kommissionen for uke 1, er det estimert at kun 45 prosent av covid-19-innleggelsene på medisinske avdelinger i Danmark skyldes omikron-varianten.

Det til tross for at omikron-varianten dominerer smittebildet i samfunnet. Variantscreenede PCR-prøver per 28. desember viste at omikron utgjorde 90 prosent av alle variantene.

Tendensen blir enda tydeligere når en ser på antall covid-19-pasienter som er innlagt på danske intensivavdelinger. Her der det estimert at det er kun åtte prosent av covid-19-pasientene som er smittet med omikron-varianten.

Selv om omikron er langt mer smittsom enn delta-varianten, som inntil nylig var den dominerende varianten i Danmark, antas det at omikron gir mildere sykdomsforløp enn tidligere varianter som alfa- og delta.

Les også: Ut mot helsetoppenes bruk av koronatall: – Skaper mer frykt

Epidemi-kommissionen skriver at smitten i det danske samfunnet vurderes nå å være drevet av omikron-varianten.

«Det vurderes at kun 45 prosent og 8 prosent av henholdsvis innleggelser og intensiv-innleggelser skyldes omikron,» lyder risikovurderingen som dekker perioden 27. desember til 4. januar.

- Vi har en stabil epidemi

Professor og overlege ved intensivavdelingen på Rigshospitalet, Anders Perner, bekrefter en tilsvarende tendens på sykehusene i Region Hovedstaden, som omfatter København-regionen. Han mener dette gir grunn til optimisme.

- Ja, absolutt. Fordi man kan si at vi med bekymring så på en meget kraftig stigning i samfunnssmitte over jul og nyttår, og samlet sett har Danmark lav intensivkapasitet som i Norge. Så vi var bekymret for at vi ville stå overfor problemer med mange pasienter innlagt på intensivavdelingen. Men det har vi ikke sett, sier Perner til Nettavisen.

- Man kan si at det har vært en kraftig stigning i antall smittede med omikron i samfunnet over jul og nyttår, og vi har ikke sett en tilsvarende økning i antall intensivinnleggelser, sånn som vi ville ha ventet, sier han.

Den danske helseministeren, Magnus Heunicke, skriver på Twitter at de nå har en stabil epidemi i Danmark.

«Kontakttallet (smittetall/R-tall red.anm.) er beregnet til 1,0. Vi har en stabil epidemi, og vår samfunnssmitte er ikke fulgt av samme stigning i innleggelser, heller ikke på intensiv. Et klart signal om at omikron er mildere og at revaksinasjon virker. 54 prosent av befolkningen er revaksinert. Takk,» skriver han på Twitter tirsdag ettermiddag.

Smittetilfeller har økt med 56 prosent

Antall bekreftede smittetilfeller i Danmark har steget fra 76.874 tilfeller i uke 51 til 119.981 tilfeller i uke 52, noe som tilsvarer en økning på 56 prosent. Det har vært en liten nedgang i antall covid-relaterte dødsfall i Danmark fra uke 51 til uke 52 (78 dødsfall i uke 51 og 63 i uke 52).

Les også: Nakstad om inngripende tiltak: - Har gitt veldig god effekt

Risikovurderingen understreker imidlertid at risikoen for alvorlig sykdomsforløp med sykehusinnleggelse er høy blant de uvaksinerte.

«Risikoen for alvorlig sykdomsforløp med behov for innleggelse var 2,9 til 3,8 ganger høyere for uvaksinerte over 12 år i forhold til vaksinerte over 12 år,» lyder risikovurderingen.

- Ytterst begrenset belastning på intensiv

Risikovurderingen trekker også fram at det er et antall pasienter på danske sykehus med påvist koronasmitte som ikke er innlagt på grunn av covid-19-infeksjon.

«Grunnet en meget utbredt samfunnssmitte er det på nåværende tidspunkt et høyt antall pasienter som er innlagt av forskjellige årsaker, som ikke er covid-19, men som samtidig har en positiv test. På tross av den kraftige stigningen i antallet av pasienter med positiv prøvesvar, er antallet av innlagte til intensiv behandling kun steget med 3 pasienter i den siste uken, og nivået har vært relativt stabilt omkring 60-75 pasienter siden starten av desember. Stigningen i antallet av innlagte tilsvarer dermed ikke den kraftige stigningen i antall smittede, og det er inntil videre ytterst begrenset belastning av intensiv,» lyder risikovurderingen.

Overlege Perner sier at det store smittetrykket i samfunnet generelt, vil føre til en utvikling med et større gap mellom antall innlagte pasienter forårsaket av covid-19-infeksjon og antall pasienter som har påvist covid-19-smitte, men som ikke nødvendigvis er innlagt på grunn av covid-19.

Les også: Helsedirektoratet oppgir misvisende innleggelsestall: – Det er alvorlig

- Har det noe å si for sykehuskapasiteten?

- Både ja og nei. Innlagte pasienter med påvist korona-smitte krever flere ressurser med isolasjon, smittevern og omstendelig rengjøring. Det er klart at vårt inntrykk nå er at de samlede innleggelsestallene som blir utgitt av SSI (Statens Serum Institut), ikke bare er dem som er syke av covid-19, men også dem som har påvist smitte, sier Perner og viser til de daglige oppdaterte tallene over inneliggende pasienter med påvist korona-smitte.

- Hvis man opphører isolasjon av korona-pasienter på sykehusene, vil innlagte høyrisikopasienter være mer sårbare. Hvis man får et vesentlig smitteutbrudd på sykehusene, kan høyrisikopasienter bli smittet på sykehuset og bli direkte syke, sier han.

- Fortsatt risiko for høy sykdomsbyrde

Epidemi-kommissionen vurderer det dithen at det fortsatt er potensialet for høy sykdomsbyrde i ukene framover.

«Generelt er det data som peker i retning av at omikronvarianten gir lavere risiko for alvorlig sykdom, men det mangler fortsatt viten om alvorligheten av varianten blant eldre og sårbare grupper, og den høye vekstraten øker derfor fortsatt risikoen for et stigende antall nye innleggelser i de kommende ukene,» lyder rapporten.

«Risikonivået vurderes på den bakgrunn til 4 nasjonalt og i samtlige regioner.»

Risikonivå 4 vil si at det er potensialet for høy sykdomsbyrde i kommende periode. Mens risikonivå 5, som er det høyeste risikonivået, utgjør potensialet for meget høy sykdomsbyrde i kommende periode. For nivåene 1, 2 og 3 er det potensialet for henholdsvis meget lav, lav og moderat sykdomsbyrde.

Les også: Gode nyheter om omikron og senfølger etter covid-19

- Pandemien kan ebbe ut til våren

Danske korona-eksperter utelukker ikke at en kombinasjon av rekordhøyt smittetrykk og mildt sykdomsforløp kan innebære at pandemien er i ferd med å ebbe ut.

- Med min erfaring fra andre historiske pandemier er jeg ganske sikker på at vi med omikrons ankomst er på vei inn i sluttspillet, hvor den aktuelle korona-pandemien vil miste pusten innen våren melder sin ankomst, sier pandemiforsker ved Roskilde Universitetscenter, Lone Simonsen, til den danske avisen Berlingske.

Samme avis har intervjuet to andre eksperter - professor Jens Lundgreen ved Københavns Universitet og professor Søren Riis Paludan ved Aarhus Universitet - som langt på vei er enige med Simonsen. Dette begrunner de med dels at korona er mindre dødelig med mutasjoner som omikron, samt utbredelsen av vaksiner, og dels fordi flere blir immune, skriver Berlingske.

Advarer mot forhastede beslutninger

Danmark har i likhet med Norge innført en rekke restriksjoner i samfunnet grunnet den rekordhøye smitten. Restriksjonene i Danmark utløper førstkommende mandag. Professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet, Hans Jørn Kolmos, advarer politikerne mot å ta forhastende beslutninger som å slippe viruset løst i samfunnet.

- Det at vi ikke ser pandemien akselerere verre enn den gjør akkurat nå, er kanskje et uttrykk for at vi har noen restriksjoner som virker, sier han til Berlingske.

- Mitt råd er at vi skal komme oss over de vanskelige ukene i januar, sånn at vi kan få et klart bilde av hvor pandemien beveger seg hen, sier han til avisen.

Førstkommende fredag utløper restriksjonene og tiltakene i Norge, som ble innført av regjeringen før jul. Da skal regjeringen gjøre en ny vurdering av hvilke restriksjoner som eventuelt skal avvikles eller videreføres.

Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyser tirsdag at halvparten av europeerne vil trolig bli smittet med omikron-varianten innen to måneder, melder nyhetsbyrået AFP.