Det har blitt produsert en rekke selvtester fra forskjellige produsenter under pandemien. Den nye korona-bølgen har ført til at apotekene har solgt unna store deler av det har hatt av selvtester. Dette har gjort at selvtester til tider har blitt en mangelvare.

For blinde og synshemmede har det aldri vært noe tilrettelagt selvtest-tilbud. Det finnes nemlig ingen selvtester som er universelt utformet.

En utfordring for synshemmede

Terje André Olsen forbundsleder i Blindeforbundet mener det er flere utfordringer med testing av blinde. Selv er han svaksynt og har ti prosent syn. Olsen har testet seg to ganger på teststasjon og en gang med hjemmetest med hjelp fra kommunen. Det er to ting han synes er spesielt vanskelig.

- Det å få se resultatet og lese bruksanvisning på hvordan testen skal brukes er ikke spesielt lett. Likevel finnes det noen løsninger på nett som gjør det mulig å følge bruksanvisning. Det mest problematiske er rett og slett det å være sikker på at man bruker testen riktig og at ting havner på riktig sted, det krever nøyaktighet understreker Olsen.

Olsen er heldig med at han har en teststasjon i området der han bor, men påpeker at det for andre synshemmede kan være mer utfordrende å oppsøke teststasjoner.

- Transport er en utfordring når du skal teste deg, spesielt for oss svaksynte. Det er ikke så lett å ta taxi eller sette seg på bussen og i hvert fall ikke hvis du har symptomer. Da er man avhengig av en hjemmetest og at noen kommer hjem til deg og tester.

Mangler universell utforming

Selvtestene som nå er på markedet i Norge har ingen universell utforming. Det vil si at selvtestene ikke er tilgjengelige for synshemmede og heller ikke mulig å bruke for alle i samfunnet.

I USA og Storbritannia har det kommet flere apper og tjenester som skal være til hjelp for synshemmede, dette er i hovedsak videosamtale-apper. Tjenestene parer blinde personer med en seende person som kan beskrive omgivelsene sine og veilede dem gjennom en test, steg for steg.

Men disse interaksjonene er vanskelige, og ikke alle som er blinde eier en smarttelefon eller er i stand til å bruke en smarttelefon.

Martin Wingfield, merkevaresjef ved Royal National Institute of Blind People i Storbritannia er noe skeptisk til dette. Han synes det er problematisk at andre folk skal styre en blind persons privatliv og uavhengighet i en slik situasjon. Til New York Times er han klar i sin tale.

- Det er din personlige helseinformasjon og du burde være den første som får vite om det, sier Wingfield.

Wingfield var en del av et team som har laget en graviditetstest som blinde kan bruke hjemme. Testene er batteriopererte og resultatene kan kan kjennes som hevede områder når testresultatet foreligger. Til New York Times forteller han at samme type test kan brukes til å oppdage koronaviruset hjemme. Så i teorien kan instituttets prototype modifiseres for å gjøre hjemmetester mer tilgjengelige for blinde.

Krever koronapass i Norge: - Gjør det vanskeligst mulig for de uvaksinerte

Hjelp å få hos kommunene

Seniorrådgiver og Smittevernekspert i Helsedirektoratet, Svein Høegh Henrichsen forteller at denne problematikken er det kommunene sitt ansvar å løse. Han fastslår at hjemmetester skal være like tilgjengelige for blinde og at de skal få hjelp til dette.

- Blinde vil ha behov for hjelp til testing, da selvtesting forutsetter prosedyrer som er avhengig av syn. Det er kommunen som er ansvarlig for testtilbud tilpasset alle grupper, sier Henrichsen.

- Selv om ikke selvtestene er optimale for oss så føler vi at vi blir prioritert og hørt, forteller forbundslederen i Blindeforbundet.

- Vi i Blindeforbundet har stilt krav til kommunene om at de må stille opp med hjemmetester. Vi har også forhørt oss med Helsedirektoratet om universelt utformede selvtester, men det har vi ikke hørt finnes noen andre steder i verden heller, forklarer Olsen.

Han forteller at kommunene har blitt flinke til å følge opp og hjelpe til, men at det var litt problematisk i starten.