OSLO (Nettavisen): I mars mottok Norges Fotballforbund (NFF) et brev med varsel om søksmål på 7,2 millioner kroner. Avsender var stjerneadvokaten John Christian Elden, på vegne av sin klient, Svein-Erik Edvartsen.

Kravet skal være kompensasjon for tapt arbeidsinntekt for den tidligere toppdommeren. Tallene som ligger til grunn for Edvartsens krav er hans inntekt som toppdommer i 2016, da han tjente 720.000 kroner.

I det nye brevet som er sendt til NFF er det tatt høyde for at han kunne dømt i ytterligere ti år, både nasjonalt og internasjonalt, medregnet 2019-sesongen. Det totale kravet utgjør derfor 7,2 millioner kroner.

Bakgrunn: Forlik mellom Edvartsen og NFF
Bakgrunn: Edvartsen sparket som seksjonssjef

- Arroganse som ikke ligner grisen

- Hva er årsaken til at Edvartsen vil saksøke NFF?

- Hans lidenskap er å dømme fotball. NFF har også anerkjent at han er en av landets beste dommere. Han aksepterte derfor å inngå forlik både om dommersituasjonen for 2017- og 2018-sesongen, og sin stilling i NFF fordi dette skulle skape arenaer for hans fremtidige dømming. Vi trodde på forbundet helt frem til konkurransedirektør i NFF Nils Fisketjønn kom med sine uttalelser til NRK nylig, der han avslørte at løftet bare var en bløff, sier John Christian Elden til Nettavisen.

Kommunikasjonssjef i NFF, Yngve Haavik, bekrefter at de har mottatt brevet fra Edvartsen, men skriver i en SMS at de ikke ønsker å kommentere saken.

I 2016 hadde Edvartsen 17 kamper som hoveddommer i Tippeligaen, én kamp som fjerdedommer, i tillegg til internasjonale oppdrag. Edvartsen har vært fotballdommer i totalt 24 år, hvorav 15 av dem som toppdommer.

I syv år har han vært FIFA-dommer, og han har i en årrekke vært en av de aller mest profilerte fotballdommerne.

Edvartsen har de to siste sesongene ikke dømt på toppnivå, og er heller ikke satt opp som toppdommer for 2019-sesongen.

- Edvartsen, det har allerede vært flere runder med deg og NFF, hva vil du oppnå med enda et søksmål?

- Jeg er klar over at jeg fort kan fremstå som rabiat hvis vi stevner NFF på nytt, men urimeligheten i vedtaket om at jeg ikke får være toppdommer er så stor at det bør prøves. Det vises en maktarroganse som ikke ligner grisen.

Elden: - NFF-advokat skriver tøv

I brevet fra Edvartsen påpekes følgende:

«9. mai 2017 ble det inngått nytt forlik i dommerkonflikten hvor det var enighet om at Edvartsen ikke dømmer i 2017 mot honorering økonomisk, og at NFF skal skape arenaer for han i 2017 slik at han skal kunne komme tilbake i 2018. Partene var enige om følgende pressemelding, utsendt fra NFF 9. mai 2017:

«For å skape ro, gjenopprette tillit og av hensyn til alle parter, har Svein-Erik Edvartsen og Norges Fotballforbund blitt enige om å avslutte Edvartsens toppdommerkontrakt for 2017. NFF har på denne bakgrunn sagt seg villig til å honorere Edvartsen i tråd med kontraktens forpliktelser. Edvartsen vil forsøke å kvalifisere seg for ny kontrakt i 2018. NFF har meddelt Edvartsen at han igjen kan være aktuell som dommer i 2018, dersom han gjenoppretter tillit. Partene beklager siste ukers uenighet, med stor belastning for alle involverte. Partene er derfor glade for at de nå kan legge saken bak seg, og tenke fremover til beste for norsk fotball.»

(...). NFF har imidlertid gjort det motsatte av å skape arenaer for å tilrettelegge for det fremtidige arbeidsforholdet.

12. september 2017 (kort tid etter at avskjed i jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar var mottatt, jfr under) fikk Edvartsen skriftlig beskjed om at han ikke var aktuell som dommer verken nasjonalt – eller internasjonalt i 2018 fordi «han ikke har den nødvendige tillit».

NFF avviser kravet kontant. Det var først etter at Nettavisen kontaktet fotballforbundet formiddagen fredag 12. april, at deres advokat, Magnus Stray Vyrje, svarte Elden. Varselet om søksmål er datert 23. mars, mens svaret kom ettermiddagen 12. april.

I brevet skriver Vyrje:

«Jeg viser til ditt prosessvarsel til NFF for Svein-Erik Edvartsen.

Forbundet avviser samtlige krav. Edvartsens toppdommerkontrakt ble avsluttet i 2017 iht. partenes forliksavtale. Ingen av partene hadde deretter ytterligere krav mot hverandre. Beslutningen om å oppnevne forbundets toppdommerne treffes av dommerkomiteen. Denne beslutningen kan NFF ikke overprøve.»

Vyrje ønsker ikke å kommentere innholdet i brevet overfor Nettavisen.

- Det svaret jeg har sendt til advokat Elden har jeg sendt til ham. Det er ikke noe jeg refererer i media.

Elden mener også at NFFs advokat tar feil når han sier at fotballforbundet ikke kan overprøve dommerkomiteen, og viser til en VG-artikkel tidligere denne uken, der det påpekes at det er dommersjef i NFF, Terje Hauge, som har siste ord om hvem som skal dømme på toppnivå i Norge.

- Det Vyrje skriver om at NFFs ledelse ikke kan overprøve beslutningen fra NFFs dommerkomité er tøv. Dommerkomiteen er oppnevnt av styret, rapporterer til styret og har fått mandat fra styret. Videre leste vi i VG at det er Hauge som bestemmer over dommerne i Eliteserien, og ikke dommerkomiteen som består av personer som har tatt på seg slike verv på fritiden, sier Elden.

Han er tydelig irritert over at NFF er så kontant i avvisningen av kravet på 7,2 millioner kroner.

- Det er neppe et klokt trekk av NFF å utvise en slik arroganse i stedet for å gå inn i de spørsmål jeg reiste i tvistevarslet. Nå blir det enten en sak for fotballens voldgiftsdomstol eller for Oslo tingrett, med mindre NFF bestemmer seg for å følge spillereglene for tvisteløsning.

I begynnelsen av april omtalte Nettavisen nyheten om at Edvartsen-saken har engasjert stortingspolitikere. Den tidligere toppdommeren møtte stortingsrepresentantene Tor Andre Johnsen (Frp) i transportkomiteen, Himanshu Gulati (Frp) fra justiskomiteen og Morten Wold (Frp) fra familie- og kulturkomiteen. I møtet redegjorde Edvartsen for sin sak.

Johnsen gikk langt i å kritisere NFF.

- (...). De forvalter også fellesskapets midler, skattebetalernes penger, og det er ikke heldig at midler går til rettssaker og forlik. Det er bedre at de pengene går til barn og unge, sa han til Nettavisen.

Les også: Stortingspolitikere rister på hodet etter at NFF brukte millionbeløp på Edvartsen-saken

Fikk sparken i NFF

Edvartsen har vært i langvarig konflikt med Norges Fotballforbund (NFF). Etter en bitter krangel mellom ham og dommersjef Terje Hauge, som ble offentlig kjent i 2017, endte det med at Edvartsen ikke fikk dømme i NFF-regi i 2017- eller 2018-sesongen.

Trolig kan Edvartsen se langt etter noen gang å få dømme på toppnivå. Edvartsen og Elden har tidligere varslet at dette spørsmålet på ingen måte er avklart, nettopp på grunn av det inngåtte dommerforliket for 2017 og 2018, og at NFF skulle legge til rette for et comeback.

Den tidligere toppdommeren ble også avskjediget fra sin sivile jobb i NFF og partene skulle etter planen møttes i Oslo tingrett i juni 2018. I tolvte time inngikk partene forlik og rettssaken ble aldri noe av.

Avskjedssaken endte med at NFF betalte mer enn en halv million kroner til Edvartsen. 200.000 kroner var til ham selv, mens 350.000 kroner gikk til Edvartsens saksomkostninger etter å ha fått bistand fra Elden.

Les også: Edvartsen ble overrasket da han leste i media at han var ferdig i NFF

Edvartsen har i tillegg fått til sammen over én million kroner for å få dommerkonflikten ut av verden for 2017 og 2018. Dette kommer i tillegg til de 550.000 kronene han fikk for å droppe å gjennomføre rettssak i arbeidskonflikten.

Ifølge Nettavisens opplysninger skal dommerkonflikten med Edvartsen og den sivile arbeidssaken totalt ha kostet NFF rundt 2,5 millioner kroner.

- En domstol kan aldri idømme Edvartsen en dommerfløyte. Hvorfor aksepterer dere ikke det NFF mener er et endelig oppgjør/forlik i «dommer-saken»?

- Vi aksepterer fullt ut forlikene – og krever at NFF gjør det samme ved at de nå gjeninnsetter Edvartsen som dommer slik det har vært forutsatt og uttalt, og slik at NFF skal slippe ytterligere utbetalinger av tapte inntekter som følge av avtalebrudd, slår Elden fast.

Edvartsen langet ut mot dommersjefen

Edvartsen er tydelig på at han ønsker å få dømme toppfotball igjen. I fjor høst meldte Nettavisen nyheten om at han hadde fått ny jobb i firmaet Artist & Event AS, hvor han blant annet jobber med å promotere kjendiser. I tillegg er han blogger og dommerekspert i spillselskapet NordicBet.

Tidligere denne uken gikk han hardt ut mot dommersjef Hauge og toppdommeren Ola Hobber Nilsen, på sin egen blogg.

- Hva er hensikten med å hamre løs mot tidligere dommerkollegaer, når du er i en prosess hvor du har varslet et millionsøksmål mot NFF?

- Som det allerede fremgikk av pressemeldingen fra NordicBet da det ble offisielt at jeg takket ja til oppdrag som dommerekspert en gang i uken, ønsker jeg å komme tilbake som toppdommer. Jeg må selvsagt være ærlig i ekspertrollen, og gi både ris og ros. Selv om NFF har ilagt meg både yrkesforbud og livstidsstraff som toppdommer, uten saklig grunn, kan jeg ikke selv ilegge meg yrkesforbud som dommerekspert fordi det da kan bli vanskeligere å komme tilbake som dommer, sier Edvartsen tydelig til Nettavisen.

- Dessuten er det jo vedtakene fra NFF, der det tas usaklige og utenforliggende hensyn, som det nå vurderes på bringe inn for retten. Disse vedtakene ble fattet før jeg takket ja til oppdrag som dommerekspert.