– Svein Ludvigsen vil gi retten en åpen og ærlig forklaring om sin relasjon til dem som har anklaget ham. Han tar avstand fra alle anklager og kommer til å svare på alle spørsmål som gjelder seksuelle relasjoner, sier advokat Kai Vaag til NTB.

Han er forsvarer for den høyt betrodde, tidligere Høyre-toppen som i Nord-Troms tingrett står tiltalt for å ha misbrukt tre unge, enslige asylsøkere seksuelt. Aktoratet mener at Ludvigsen, mens han var fylkesmann i Troms, aktivt oppsøkte institusjoner som var underlagt Fylkesmannens tilsyn og tilnærmet seg de fornærmede.

Politikeren skal ha lurt de unge mennene til å tro at han hadde makt og myndighet til å gi og frata dem norsk statsborgerskap, opphold og bolig – og utnyttet villfarelsen til å skaffe seg seksuell omgang med dem.

– Slik jeg ser det, er det spørsmålet om han har misbrukt tillitsforholdet til dem som anklager ham, som er det sentrale og avgjørende i denne saken, sier Vaag.

Hovedforhandlingen starter i Tromsø tirsdag og skal pågå i to og en halv uke. Aktor har stevnet rundt 35 vitner, mens forsvaret har meldt inn seks vitner – som i hovedsak er karaktervitner, ifølge Vaag.

Les også: Dette er vitnene som er stevnet av Svein Ludvigsens forsvarere (for abonnenter)

– Overgrep i Fylkeshuset

Ifølge tiltalen skaffet Ludvigsen seg «ulike former for seksuell omgang» jevnlig mellom 2011 til 2017 med en av de fornærmede, en nå 28 år gammel mann. De enkelte forholdene skal ha funnet sted en rekke steder – som på Ludvigsens hytte i Andselv, i boligen hans på Sommarøy, i Fylkeshuset i Tromsø og på forskjellige hoteller i Oslo.

– Min klient gruer seg til rettsforhandlingene og har det ikke bra. Hele saken er en enorm påkjenning for ham, sier mannens bistandsadvokat Gunhild Bergan til NTB.

Hun vil ikke gi ytterligere detaljer eller gå inn på hva hennes klient har forklart til politiet om sitt forhold til Ludvigsen, men bekrefter at han ikke bestrider grunnlaget i tiltalen.

I rundt fire av årene i perioden 2011–2017 var Ludvigsen fylkesmann i Troms, og tiltalens gjerningsbeskrivelse konkluderer med at «han utnyttet NNs (fornærmede, red.anm.) underlegne posisjon som ressurssvak og særlig sårbar ung, enslig asylsøker». Fornærmede var mellom 17 og 24 år i perioden tiltalen omfatter.

Ludvigsen fratrådte fylkesmannsembetet i 2014 da han gikk av med pensjon. Statsadvokaten mener likevel overmaktsforholdet – Ludvigsens maktposisjon overfor en av de fornærmede – fortsatte også etter at han gikk av som fylkesmann.

Overleverte statsborgerskap

Tiltalen omfatter ytterligere to fornærmede, unge menn som begge var i Norge som asylsøkere da den daværende fylkesmannen skal ha oppsøkt dem. En av dem var en ung mann som bodde på Silsand ungdomshjem, som var underlagt Fylkesmannens tilsyn, da Ludvigsen opparbeidet seg et tillitsforhold til ham.

– Han gruer seg veldig, men er glad han slipper å møte for å forklare seg. Et tilrettelagt avhør kommer til å bli spilt av for retten, sier bistandsadvokat Ole Magnus Strømmen.

Den daværende fylkesmannen hadde overlevert statsborgerskap til mannen under en seremoni og skal ha lurt ham til å tro at han kunne gi og frata ham statsborgerskap.

– Vi mener det er en direkte sammenheng mellom dette overmaktsforholdet og den seksuelle omgangen, sa statsadvokat Tor Børge Nordmo til NTB da tiltalebeslutningen ble offentliggjort i november i fjor.

En lengre vitneliste og Ludvigsens samtaler og møter med fornærmede vil stå sentralt i saken, ifølge VG. Saken består i hovedsak av vitneforklaringer, bildebevis, dokumentbevis, tekniske bevis og kommunikasjon mellom Ludvigsen og de fornærmede. Det vil også møte politivitner som skal forklare seg om etterforskningen av saken. Politi og hjelpeapparat skal dessuten forklare seg om kontakten med de fornærmede etter at straffesaken ble et faktum.

(©NTB)