Tross vedvarende usikkerhet om den økonomiske utviklingen endte fjoråret meget sterkt for Pareto-gruppen og hovedeier Svein Støle. Konsernet fikk et driftsresultat på utrolige 1.024 millioner og et resultat etter skatt på 650 millioner kroner. Egenkapitalen utgjør over 3,3 milliarder kroner.

Selskapet har 450 ansatte. Dette gir altså en inntjening pr. ansatt på sterke 23 millioner kroner. Rundt halvparten av inntjeningen går imidlertid til Støle selv, som altså hadde et fantastisk år i fjor.

Paretos hovedvirksomhet er rådgivning og megling innen verdipapirer og prosjektmarkedet, megling av skip og rigger, kapitalforvaltning og investeringsrådgivning.

Meglerhuset er gullgruven
Det er meglerhuset Pareto Securities som er gullgruven i Pareto-systemet. NA24 har tidligere referert til de utrolige resultatene til meglerhuset. Dette selskapet alene tjente 920 millioner kroner i fjor. Drøyt halvparten av resultatet i Pareto Securities havner som bidrag til Pareto-gruppen.

I meldingen fra Pareto heter det at over de siste fem årene har Securities-delen deltatt i nærmere 40 prosent av alle børsnoteringer på Oslo Børs/Oslo Axess. I samme periode har selskapet tilrettelagt egenkapitalplasseringer på omkring 150 milliarder kroner og høyrenteobligasjonslån på mer enn 100 milliarder kroner. Fjorårets største oppdrag var emisjonen i Gjensidige Forsikring. I tillegg var Pareto Securities tilrettelegger i 20 aksje- og obligasjonsemisjoner i riggsektoren. En stadig større del av selskapets kunder er internasjonale.

I Pareto Forvaltning vokste forvaltningskapitalen fra 36 til 42 milliarder kroner, etter god avkastning på både aksje- og rentesiden. Selskapets hovedprodukt, storkundefondet Pareto Aksje Norge, fikk høyest avkastning av alle norske aksjefond på Oslo Børs i 2010.

Pareto Wealth Management, som også tilbyr eksterne fond og finansielle løsninger, opplevde moderat vekst i forvaltet volum og resultat.

Pareto Project Finance styrket sin stilling som den største aktøren i det norske markedet for prosjektfinansiering i fjor, gjennom kjøp/salg og syndikering av shipping-/offshoreprosjekter for ca. tre milliarder kroner samt kjøp/syndikering av eiendom for ca. fem milliarder kroner. Datterselskapet Pareto Business Management forvaltet ved årsskiftet investeringsselskaper til en bruttoverdi av 54 milliarder kroner.

Johan G. Olsen Shipbrokers og Pareto Offshore oppnådde begge rekordresultat i fjor, etter spesielt høy aktivitet i offshoremarkedet. For befraktningsmeglingen i Pareto Bassøe Shipbrokers ble året mer utfordrende, men selskapet klarte likevel å øke driftsresultatet.

Pareto videre eier 15 prosent av Pareto Bank, som nå har lagt sitt tredje driftsår bak seg. Banken ved årsskiftet en forvaltningskapital på snaue 6,2 milliarder kroner.

Pareto-gruppen i tall:
Driftsinntekter1.8991.606

Driftsresultat1.024 832

Resultat før skatt 828 879

Resultat etter skatt 650 715

Egenkapital3.3103.270

Antall ansatte 450 380