Kriminolog Manne Gerell ved Malmö högskola har forsket på omfanget av vold i Sverige hvor det brukes granater og skytevåpen.

- I den ene studien ser vi på utviklingen av skytevåpen-vold. Studien viser at det har økt sakte, men sikkert på 1990-tallet og økt mye de siste årene. Spesielt blant unge menn fra 15 til 29 år. De er både offer og gjerningsperson. Vi sammenligner også antall skyteepisoder med dødelig utfall med andre land som Norge, Danmark og Tyskland, sier Gerell til Nettavisen.

«Svenske tilstander»
Studien viser at det er fem ganger så mange skytinger med dødelig utfall i Sverige, i forhold til innbyggertallet, sammenlignet med land som Norge, Danmark og Tyskland.

Tallet gjelder for hendelser knyttet til aldersgruppen 15 til 29 år. Hvis man tar med alle skytinger med dødelig utfall, ifølge Gerell, ligger Sverige cirka 2,5 ganger høyere enn Norge.

Antall skyteepisoder i Sverige i storbyene Malmø, Stockholm og Gøteborg har økt fra 205 skyteepisoder i 2013 til 251 skyteepisoder i 2016. I 2016 var det 30 skytninger i Sverige med dødelig utfall.

- Det er bare Sverige som har hatt denne økningen, og det er mye høyere enn i Norge, hvor det ikke har vært noen økning, og Danmark og Tyskland. Som dere sier i Norge, så er det «svenske tilstander» her. Det er noe i Sverige som man ikke finner i andre sammenlignbare land. Dette er spesielt for Sverige, sier han.

Gerell understreker at selve forskningsresultatet ikke er publisert ennå, men at studien er ferdig. Studien har blitt omtalt i flere svenske medier.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) bruker uttrykket «svenske tilstander» titt og ofte.

Listhaug har fått mye kritikk og blitt anklaget for å drive med skremselspropaganda når hun snakker om «svenske tilstander».

Gerell mener hun har grunnlag for å bruke begrepet.

- Så du er enig med at det er riktig å bruke begrepet «svenske tilstander», Gerell?

- Jeg kvier meg over å stille på Listhaugs side. Men dette er noe som bare skjer i Sverige, og ikke i andre sammenlignbare land.

- Fattigdom og innvandrere
- Kan denne typen vold knyttes til innvandring?

- Vi har ikke studert det, vi har ikke hatt med de variablene i studien. Men det er veldig tydelig at de høysete tallene er i såkalte utsatte områder i Sverige hvor det er mye fattigdom og innvandrere. Dette er steder det skytes og sprenges mye. Men i Tyskland, hvor det også er mye innvandring, finnes ikke denne utviklingen. Så det er nok litt mer komplisert enn som så, sier han.

Gerell påpeker at dette dreier seg hovedsakelig om utsatte områder i svenske storbyer som Malmø, Stockholm og Gøteborg. Han bekrefter at bydelen Rinkeby i Stockholm er ett av de utsatte områdene hvor omfanget av skytevåpen-vold har økt betraktelig.

- Mye av denne skytevåpen-volden er koblet til utsatt bosteder i Sverige. I disse boligområdene er det mange som sliter med fattigdom og diskriminering, og i tillegg til dette, er det økning av en ny type vold som skytinger og sprengninger. Dette skaper mye redsel og utrygghet for dem som bor på disse stedene. Her er det en ny type vold som rammer dem som allerede har det vanskelig, sier han.

I tillegg har Gerell forsket på omfanget av granatangrep i Sverige. Konklusjonen viser at det har vært en økning i granatangrep i Sverige, og at det er noe som ikke skjer i andre land. Siden 2011 har det vært 78 granatangrep i Sverige.

Gunnar Stavrum: Rasistisk, fascistisk og nazistisk - merkelappene på Sylvi Listhaug kommer tett som haggel jo nærmere vi kommer valget. Det er uverdig og nedslående for norsk debattkultur å ty til slike virkemidler.