- Vi får urovekkende rapporter fra deler av landet om at det begynner å bli trangt på utestedene igjen. Vi håper kommunene kan holde kontroll på dette, sa Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell fra Folkhälsomyndigheten på pressekonferansen mandag.

Les også: Håper å kunne teste alle med koronasymptomer i mai

Tegnell sier at de venter på data over mobiltrafikk fra Telia før de kan si mer om hvordan folk opptrer.

- Vi forsøker nå å se på disse dataene, men vi får henvendelser blant annet fra folk i Stockholm som synes at det nå begynner å bli mye trengsel. Vi skal se om dette kan verifiseres, svarte Tegnell da han ble bedt om å utdype bekymringene.

Infografikk: Akkummulerte tall for koronadøde i Sverige, Norge, Danmark og Finland

Gjentok råd om å holde avstand

Tegnell gjentok rådene om å holde avstand, tenke på håndhygiene og framfor alt beskytte de eldre og understreket at det er avgjørende at innbyggerne følger disse rådene om man skal klare å holde smittekurven nede.

1580 koronadøde

De siste tallene fra Sverige viser at 1580 personer er registrert døde etter koronasykdom så langt. Det er en økning på 40 siste døgn.

Det er et visst etterslep i rapporteringen, men etterslepet er mindre enn det var tidligere. For 20 av de avdøde er det ennå ikke lagt inn noe dødsdato.

1133 personer har fått behandling på intensiv det siste døgnet, opplyste Tegnell på pressekonferansen.

Det er registrert 392 nye smittetilfeller det siste døgnet.

Nyhetsstudio: Følg utviklingen om pandemien og koronakrisen

Svenskene sier de har endret vaner

En undersøkelse gjennomført for Myndigheten for samhällsskydd och beredskap viser at svenskene selv opplever at de har forandret sine rutiner og hverdag i tråd med helsemyndighetenes råd. 85 prosent sier at de unngår å håndhilse, 69 prosent sier de i mindre grad deltar i sosiale aktiviteter og 86 prosent sier at de vasker hendene oftere eller mer nøye enn før.

- Vel så effektiv

Tegnell har nesten på hver pressekonferanse blitt bedt om å forklare hvorfor Sverige har valgt en mindre restriktive linje for å bekjempe virusspredningen enn mange andre land. Spørsmålet kom også mandag. Statsepidemiologen forsvarte igjen strategien. Selv om han ikke ville utelukke mer inngripende tiltak eller nedstengning av samfunnet, vurderer han det likevel som lite sannsynlig at Sverige går den veien.

- Det er en rekke funn som viser at vår tilnærming har vært vel så effektiv som de landene som har valgt andre tiltak, sa Tegnell.