Gå til sidens hovedinnhold

- Svikter dem som rives i filler

«Bursdagsbarnet» får flengende kritikk fra tidligere toppsjef.

I anledning FN-dagen går generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen ut og kritiserer det han omtaler som handlingslammelse i FNs sikkerhetsråd.

Egeland mener Sikkerhetsrådet har sviktet når medlemslandene ikke makter å vedta en resolusjon som sikrer humanitær tilgang til syrere i nød.

- Det er ingen feiring av FN-dagen i Syria i dag. Det er fordi landet og den sivile befolkningen rives i filler mens FNs sikkerhetsråd har vært handlingslammet siden dag én. Det er et glimt av håp knyttet til enigheten om å ødelegge kjemiske våpen, men det er viktig å understreke at 99 prosent av ofrene rammes av helt andre våpen, og av at hjelpearbeidere hindres i å gjøre en jobb inne i Syria, sier Jan Egeland til Nettavisen.

- Grunnen til at man sitter i Sikkerhetsrådet er at man skal forebygge og bilegge konflikter. Det har de ikke gjort. Og derfor bruker vi FN-dagen til å kritisere, påpeker Egeland som er tidligere visegeneralsekretær og nødhjelpskoordinator i FN.

Jan Arild Snoen på nettstedet Minerva sier Sikkerhetsrådet har en rekke svakheter.

- FN er i høy grad basert på konsensus. Tanken er at over tid skal man bruke FN til å få på plass regler, både for hvordan stater skal forholde seg til hverandre, men også hvordan stater skal forholde seg til egne innbyggere. Det er særlig det siste som er vanskelig å få til, sier Snoen til Nettavisen.

USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike er de fem faste medlemslandene i Sikkerhetsrådet. Det innebærer at de har vetorett, og kan dermed blokkere et hvilket som helst vedtak i Sikkerhetsrådet. Snoen mener det er feil av norske myndigheter å basere seg utelukkende på FN-sporet.

- Dette ligger litt i hele konsensusens natur, at så lenge vi lever i en verden med diktaturer og aggressive stater, og verden ikke domineres av liberaldemokratier for å si det mildt, så vil det å satse utelukkende på FN føre til handlingslammelse, sier han.

Urimelig mye makt til diktaturer
Snoen sier at konsensusholdningen til FN kan gi urimelig mye makt til diktaturer som er alliert med land i Sikkerhetsrådet.

- Makter i Sikkerhetsrådet blokkerer av egeninteresse, og fordi de ikke deler de liberaldemokratiske verdiene. Og da er det Russland og Kina jeg snakker om. I sånne tilfeller må man prøve å lirke gjennom noe, sier Snoen og henviser til resolusjonen om kjemiske våpen.

Det var president Barack Obama som for ett års tid siden, truet med å bruke makt dersom Assad-regimet anvendte kjemiske våpen. Ifølge Snoen er det ingen som lenger tror på et amerikansk angrep mot Syria. Som kjent så ble Obamas angrepsplaner avløst av diplomati, som førte til en FN-resolusjon som fastslår at de kjemiske våpnene skal overleveres frivillig og destrueres.

- Etter min vurdering så har Assads bruk av kjemiske våpen styrket regimet. Selv om han muligens må gi opp selve våpnene, så er det nå helt uaktuelt å gripe inn på noe annet meningsfullt vis, sier Snoen.

Mange som ikke får hjelp
Egeland sier at humanitære organisasjoner gjør livreddende innsats hver dag, både innenfor og utenfor Syrias grenser. Flyktninghjelpen har 600 hjelpearbeidere i alle nabolandene, og hjelper 300.000 mennesker hver uke. Likevel er dette langt fra nok.

- Vi kan bare sette nye og store plaster på sår som må leges gjennom diplomatisk og politisk innsats. Og da må russere, amerikanere, saudiarabere og iranere trekke i samme retning. Og det gjør de overhodet ikke i dag, bortsett fra når det gjelder avtalen om kjemiske våpen, sier Egeland.

I forlengelse av avtalen om å ødelegge kjemiske våpen, som FNs sikkerhetsråd vedtok for en knapp måned siden, etterlyser Flyktninghjelpen en resolusjon som gir hjelpearbeidere mulighet til å gi sivilbefolkningen i Syria livreddende nødhjelp.

- Så det viktigste med denne avtalen må være at man bruker det til et første skritt som gjør at man kan få en avtale som hjelper de andre 99 prosentene av ofrene, understreker Egeland.

- Viktigere enn folks lidelser
Det er forholdsvis et lavt antall mennesker som er blitt drept med kjemiske våpen i Syria sammenlignet med konvensjonelle våpen. Likevel er det de kjemiske våpnene som får mesteparten av fokuset.

- Kjemiske våpen er en sånn egen «red line» fordi det er et tabu som er satt opp i mellomstatlige forbindelser. De prøver å lage sånne gjerder rundt visse våpentyper, så det å forsvare disse prinsippene vil være viktigere for det internasjonale samfunnet enn å gripe inn mot det syriske folks lidelser. Drap på kanskje tusen stykker med kjemiske våpen mobiliserer sterkere til handling enn hundre tusen drept med andre våpen. Dette handler først og fremst om hvilke internasjonale regler som anses viktige, og ikke om overgrep på folk, sier Snoen.

- Hva er alternativet til FN-sporet, Snoen?

- Alternativet er at liberaldemokratiske demokratier, som etter min mening er overlegne andre regimer, baserer seg på et gitt sett av kriterier og prinsipper som vurderer forhold i og mellom land, og i unntakstilfeller handler basert på det, og ikke på konsensus i FN, sier han.

- Finnes ikke noe alternativ
Selv om Egeland er skuffet over handlingslammelsen i Sikkerhetsrådet, mener han det ikke finnes noen alternativer til FN-sporet når det gjelder Syria-konflikten.

- Det er ikke noe alternativ til FN-sporet. Det er ingen annen global organisasjon som har med alle de viktige aktørene som for eksempel amerikanerne, russerne, iranerne og saudiaraberne. Så det må legges press på disse. Og Norge må kalle en spade for en spade, og forlange at de som har innflytelse må bruke den overfor sine venner i konflikten, sier han.

- De som kan legge press på Assad-siden, må gjøre det. Og de som kan legge press og gi hjelp til opposisjonsgruppen, må påvirke disse, og ikke kjefte på den andre siden de har liten innflytelse over.

- Mange organisasjoner som Leger Uten Grenser og Syria Relief har gjentatte ganger etterlyst humanitære korridorer i Syria. Hvorfor er det ingen som lytter til dem, Egeland?

- Verken partene i konflikten eller mange av de politiske aktørene forstår hvor dramatisk situasjonene er for sivilbefolkningen som i dag ikke har fått tilstrekkelig hjelp, svarer han.

Den nye utenriksministeren Børge Brende (H) etterlyser også mer humanitær hjelp.

- Krigen i Syria må stanse, og millioner i nød må få tilgang til humanitær hjelp, sier utenriksministeren i en uttalelse i anledning FN-dagen.

Reklame

Stor oversikt: Årets sommersalg 2021

Kommentarer til denne saken