*Nettavisen* Nyheter.

Svindlet NAV for nesten 900.000 kroner

Foto: Holm, Morten (Scanpix)

Gjennom nesten tre år klarte Sarpsborg-mannen i slutten av 40-årene å få utbetalt nesten 900.000 kroner fra NAV ved å jukse med meldekortene.

09.07.11 13:33

Nå er imidlertid mannen dømt til 120 dagers fengsel, og til å betale tilbake hele beløpet som han i perioden 3. august 2004 og fram til 30. juni 2007 fikk urettmessig utbetalt i attføringspenger og attføringsstønader fra Nav.

Det skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Den flere ganger tidligere domfelte trygdesvindleren erkjente seg delvis skyldig etter tiltalebeslutningen da rettssaken mot ham ble avholdt i Sarpsborg tingrett i slutten av forrige måned.

«Ga blaffen»
Tiltalen lyder på at han i løpet av de nesten tre årene bedrageriet varte, skal ha fått utbetalt til sammen 875.296 kroner urettmessig ved å levere meldekort til Nav, hvor han unnlot å føre opp hvor mye han faktisk hadde arbeidet i denne perioden.

Sarpsborg-mannen forklarte i retten at han i denne perioden var i en svært vanskelig økonomisk situasjon, og at han hadde henvendt seg til en rekke instanser for å få hjelp – dog uten at dette førte til varige løsninger. Han valgte derfor å påta seg arbeidsoppdrag for å kunne få en inntekt han kunne leve av. I retten sa han også at han var klar over at han skulle ha meldt fra om arbeidet på meldekortene, men beskrev det offentlige systemet som «tungrodd», og at han til slutt «ga blaffen» fordi han mente at han ikke fikk den hjelpen han trengte.

Må betale tilbake
Tingrettsdommer Ragnhild Borgerud og de to meddommerne i Sarpsborg tingrett var alle enige om at Sarpsborg-mannen hadde handlet med forsett, og som ga ham en vinning han forsto han ikke hadde krav på.

- Allmennpreventive hensyn veier tungt ved straffutmålingen. Utbetaling av attføring og andre typer trygdeytelser er i stor grad basert på egenerklæringer og opplysninger fra stønadsmottakeren. Det er en nødvendig forutsetning at offentlige myndigheter kan stole på de opplysninger som blir gitt av stønadsmottakerne. Det offentlige bør bruke minst mulig av samfunnets ressurser på kontrolltiltak for å hindre misbruk. Disse forhold tilsier at overtredelser straffes strengt, skriver tingrettsdommer Borgerud i dommen.

Tingretten kom aktor, politiinspektør Knut Erik Evju i møte når det gjaldt straff, noe som betyr 120 dagers fengsel for bedrageriet som er å anse som grovt. I tillegg er han dømt til å betale beløpet han svindlet til seg, 875.296 kroner, i erstatning til Nav Kontroll Øst. Ifølge dommen skal disse pengene betales innen to uker.

Sarpsborg-mannen slap imidlertid å betale saksomkostninger.

Denne saken er levert av Sarpsborg Arbeiderblad

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.