I Oslo tingrett la 38 år gamle Svend Olav Dunick Larsen kortene på bordet og ble dømt til fire års fengsel.

- Så slipper han ut etter tre år i fengsel og jeg får aldri tilbake pengene. Det norske samfunnet legger opp til at det lønner å svindle, sier et av ofrene til Nettavisen.

Hun hadde nettopp solgt en hytte, og hadde to millioner kroner som hun kunne investere, da hun ble svindlet. Profesjonelle aksjeselgere solgte henne verdiløse aksjer for to millioner kroner, og hun er ikke alene. En annen ble lurt for nærmere åtte millioner kroner. Nordmannen er dømt for å ha svindlet til sammen sju investorer for over 12 millioner kroner. Det meste av pengene er borte.

Dunick Larsen, eller Svend Olav Dunick Kristoffersen, som han også kaller seg, bodde mange år på New Zealand, der han blant annet ble dømt for å ha svindlet et familiemedlem.

- Jeg håper Svend vet at han har gjort livet mitt til et levende helvete, skrev det 68 år gamle familiemedlemmet til domstolen da Svend ble dømt i 2007. 68-åringen var da i økonomisk ruin og hadde måttet flytte fra sitt hjem på grunn av nordmannens svindel, skrev avisen The Press i 2007.

I 2018 var han i gang med svindleriske affærer i Norge, som også omfatter svindel av to kvinner på 72 og 87 år, som var venner av hans familie.

«Tiltalte har vist et fast forsett over tid og retten mener at handlingene klart bærer preg av kynisme» skriver Oslo tingrett i dommen, og legger spesielt vekt på at mannen har utnyttet sitt bekjentskap til de to eldre kvinnene.

Lurte investorer

Men først: I 2018 kjøpte Dunick Larsen et tomt aksjeselskap og endret foretaksnavnet til United Beverages International AS (UBI AS). Selskapet skulle ha til formål «Engroshandel med vin og brennevin». 38-åringen ble registrert som styremedlem og daglig leder i selskapet. Styreleder var en mann i 70-årene som Nettavisen omtaler som WW. Mannen er ikke omtalt i dommen annet enn i Dunick Larsens egen forklaring.

Selskapet leide lokaler på Fridtjof Nansens plass, rett ved Oslo rådhus, og lagde informasjonsmateriell for presentasjon av selskapet.

I Oslo tingrett forklarte Dunick Larsen at selskapet ansatte tre, fire erfarne aksjeselgere. De jobbet på provisjon med å selge aksjer i selskapet. Blant selgerne var Edisan Kastrati. Han er tidligere dømt til å betale 1,5 millioner i erstatning til et ektepar, fordi Kastrati fikk dem til å kjøpe verdiløse andeler i et eiendomsprosjekt i Miami.

«Det er klart at selgerne i møter med investorer i visse tilfeller utga seg for å representere andre selskaper som Zentih Finans AS, Stone Finans AS og Braastad Kapital AS. Tiltalte var også involvert i disse selskapene og var kjent med dette» står det i dommen fra Oslo tingrett.

Selgerne kontaktet potensielle investorer og holdt salgsmøter der UBI AS ble presentert. En rekke privatpersoner kjøpte aksjer i selskapet. Dommen omfatter medvirkning til sju bedragerier der privatpersoner til sammen har investert om lag 12,4 millioner kroner i kjøp av aksjer i UBI AS. Noen av ofrene fikk aksjene sine byttet til aksjer i Ewave Holding AS, men heller ikke disse aksjene hadde den verdi som domfelte forespeilet.

Holdt salgsmøte

Et av ofrene forteller Nettavisen at hun møtte Edisan Kastrati, da hun ble overtalt til å kjøpe aksjer. Gjennom presentasjonen og en brosjyre som hun fikk med seg, ble hun blant annet fortalt at «selskapet sitter med til sammen over 25 års erfaring innenfor denne type forretning» og at selskapet har virksomheter, rettigheter og agenturer i flere land. Omsetningen for år to ble estimert til 50 millioner kroner, mens selskapets samlede verdi ble beregnet til 160 millioner kroner. Hun fikk tilbud om å kjøpe aksjer til en kurs på fire kroner. Kursen for tilbakekjøp av aksjen etter 12 måneder ble oppgitt til fem kroner pr. aksje.

I 2019 betalte hun to millioner kroner for aksjer i UBI AS, med avtale om at aksjene skulle kjøpes tilbake for 2,65 millioner kroner.

Oslo tingrett konstaterer at Dunick Larsen medvirket til å svindle kvinnen fordi han var klar over at informasjonen hun ble gitt var feil. Mannen har altså erkjent både dette og de andre bedrageriene.

Oslo tingrett skriver i dommen at 38-åringen «i beste fall hadde en idé om å starte et selskap med formål å importere alkoholholdige drikker, men at dette formålet i praksis aldri ble forsøkt realisert og at selskapet UBI AS har blitt benyttet som et redskap for å utøve bedrageriene».

Midler fra selskapet ble brukt til å reise på vinmesser i Europa, men reisene hadde like mye preg av fritidsreiser. Ansatte i selskapet leide blant annet helikoptertransport til vingårder i Italia og inviterte samboere og kjærester til å bli med. De kjøpte også en Rolex-klokke på firmaets regning.

I podkasten «Avhørt» episode «Espen Lee & Andy - Jakten på bakmennene Del 1» jakter pengeinnkreverne Espen Lee og Andy Larsgaard på svindlerne. I den forbindelse snakket de med WW og konkluderte med at han hadde blitt brukt av svindlerne.

Bildet av Dunick Larsen som er brukt i denne saken, ble tatt fra mannens mobiltelefon under dette besøket.

Svindlet gamle damer

I tillegg til ABI AS-svindelen, er 38-åringen også dømt for å ha svindlet to eldre kvinner som var venner av hans familie. 38-åringen forklarte til Oslo tingrett at han gjorde dette, fordi politiet hadde begynt å etterforske han for investeringssvindel og i den forbindelse sperret hans andre konti.

I barndommen hadde 38-åringen hatt god kontakt med de to kvinnene. Høsten 2020 og vinteren 2021 var han flere ganger på besøk i deres bolig. Den 87 år gamle kvinnen var pleietrengende og hadde gitt den 72 år gamle kvinnen fullmakt til å disponere sine bankkonti.

Den 38 år gamle mannen tilbød seg å hjelpe 72-åringen med bankoppgaver, og fikk på den måten tilgang til hennes bankID-brikke. 38-åringen misbrukte tilliten og opprettet en bankkonto i Sbanken i 72-åringens navn. Deretter overførte han 218.650 kroner fra 87-åringen og 15.000 kroner fra 72-åringen til denne Sbanken-kontoen som han disponerte.

Den 38 år gamle mannen la nesten kortene på bordet da han i det tredje politiavhøret fikk tilgang til politiets dokumenter. Fordi han ikke erkjente at selskapet var tilnærmet verdiløst, og at selskapet ikke hadde evne eller til hensikt å gi en trygg kortsiktig investering for de fornærmede investorene, ble det full rettssak i Oslo tingrett. Under rettssaken erkjente han imidlertid at selskapet var verdiløst og at investorene ble lurt. Dermed fikk han strafferabatt.

Under etterforskning for svindel

Dunick Larsens forsvarer, Robert Langeland, sier til Nettavisen at dommen ikke ble anket, og at mannen nå soner straffen. Nå jobber politiet med å etterforske ferdig saker mot andre personer i denne saken.

Politiadvokat Marthe Notøy i Oslo politidistrikt, som aktorerte straffesaken mot den nå dømte 38-åringen, sier til Nettavisen at saken fortsatt er under etterforskning for flere andre personer tilknyttet saken - blant dem er selgerne som er navngitt i dommen mot 38-åringen.

- Politiet tar sikte på å få påtaleavgjort saken så snart som mulig. I denne saken er det naturlig at etterforskningen har tatt tid. Denne typen saker er krevende å etterforske. Det har tatt tid å kartlegge omfanget og få oversikt i saken, sier Notøy.

To av selgerne, blant andre Edisan Kastrati, er også saksøkt av en investor. Mannen investerte to millioner kroner i UBI AS etter en presentasjon av Kastrati og de andre selgere. Han anmeldte saken, men den ble henlagt. Han valgte derfor å gå til sivilt søksmål for å få tilbake pengene. Etter henleggelsen kom altså flere anmeldelser som gjorde at politiet valgte å starte etterforskning.

Kastrati har også tidligere vært knyttet til salg av verdiløse aksjer. I 2019 ble han dømt til å betale 1,5 millioner kroner til et ektepar som investerte penger i et verdiløst eiendomsprosjekt i Florida.

«Kastrati har utvist erstatningsbetingende forsett, ved at han bevisst har forledet ekteparet til å investere i et prosjekt som aldri var reelt» står det i dommen fra 2019. Ekteparet har ikke fått pengene sine tilbake, sier advokat Pål Sverre Hernæs, som vant saken for ekteparet både i tingretten og lagmannsretten.

Kastrati sier til Nettavisen at han selv har blitt lurt i denne saken, og at han også handlet i god tro da han solgte ekteparet aksjer til boligprosjektet i Florida.

Fortvilet

Selv om politiet ikke er ferdig med å etterforske hvem som tok pengene, og hvor de tok veien, er kvinnen som Nettavisen har snakket med fortvilet over at pengene forblir borte.

- I Norge er det fantastiske rammebetingelser for svindlere. De færreste blir dømt og de får beholde pengene. At det er personer som i dag sitter på mine penger, synes jeg er helt forkastelig, sier kvinnen. Hun mener at politi og ligningsmyndigheter i langt større grad skulle gått etter personer i mannens omgangskrets og konfiskert midler som de ikke kan ha tjent på ærlig vis.

Denne saken har vært en stor økonomisk og psykisk belastning for henne.

Politiadvokat Notøy sier til Nettavisen at det i denne saken er gjort et betydelig arbeid med å følge pengene.

- Det er viktig både for å oppklare hva som har skjedd, og for å føre pengene tilbake til de som har blitt utsatt for skade. Vi beslaglegger de pengene som vi klarer å spore opp, men det er utfordrende å følge pengestrømmene. Pengene ligger jo ikke på et og samme sted, sier Notøy. Hun sier også at hun har forståelse for at skadelidte i denne saken er fortvilet.

Kraftig økning

I Økokrims temarapport om bedragerier, publisert i juli 2021, forteller Økokrim at de jevnlig mottar tips om personer og foretak som er involvert i investeringsbedrageri. I 2021 var investeringsbedragerier knyttet til virksomhet innen oljesektoren, finansteknologi, eiendom, kryptovaluta og vaksiner.

«Bankenes sikkerhetssenter avdekket 200.000 transaksjoner knyttet til investeringsbedrageri og avverget svindel for totalt 700 millioner kroner i 2020. Dette er en økning fra 100.000 avdekkede transaksjoner og 450 millioner kroner i avverget svindel i 2019. Det synes å være en overrepresentasjon av menn i alderen 30–50 år blant de som forledes» står det blant annet i rapporten.

Den desidert største økningen har kommet gjennom falske handelsplattformer på internett. Britiske myndigheter tok ned 300.000 nettsider knyttet til investeringsbedragerier i 2020. Økokrim tror at svindel vil øke i årene som kommer, og da spesielt svindel knyttet til falske handelsplattformer og kryptovaluta.