Gå til sidens hovedinnhold

- Svineinfluensaen er kommet for å bli

Ekspertene tror svineinfluensaen blir en gjenganger.

Svineinfluensaen er på vikende front, men blir neppe borte. Ekspertene tror den vil dukke opp igjen som en gjenganger i sesonginfluensaen.

- Jeg mistenker at den kommer til å bli værende. Da er håpet at den utvikles til en mildere form og taper sin evne til å skape lungebetennelse, sier Annnika Linde, statsansatt epidemiolog i det svenske Smittskyddsinstitutet til avisa Östgöta Correspondentens nettutgave.

Dette synet støttes langt på vei av Lindes norske kollega, overlege Bjørn Iversen i Folkehelseinstituttet (FHI).

Gjenganger-virus
- Ja, det høres fornuftig ut. Vi har en gruppe virus som inngår i det vi kaller sesonginfluensaen. Foruten det vanlige influensa B-viruset, som ikke gir pandemi, har vi siden 1977 også hatt et H3N2-virus, en slektning av Hong Kong-syken fra 1968, og en fjern slektning av det influensa A(H1N1)-viruset vi nå har lært å kjenne som dukket opp i 1977. Det er disse tre virusene som utgjør reisetruppen av virus, sier Iversen.

Han tror det er godt mulig svineinfluensaviruset vil komme tilbake som en sesonginfluensa.

Planlegger neste sesonginfluensa
Dette er spørsmål folk fra FHI skal diskutere når de tropper opp hos Verdens helseorganisasjon (WHO) i februar for å oppsummere pandemien og diskutere hvilke virusstammer som bør inngå i neste års vaksine mot sesonginfluenssa.

Men det er fortsatt mye epidemiologene ikke vet om viruset som førte til pandemierklæring og massevaksinasjon i fjor. De er heller ikke sikre på om massevaksineringen så langt vil hindre en ny bølge av smittespredning og hvor lenge de som er vaksinert kan føle seg trygge.

Sykdommen på vikende front
- Vi ser fortsatt en nedgang i utbredelsen av viruset, men i en del land er det fortsatt mye influensaaktivitet. Det er ikke over selv om vi nå ser en nedgang, og det er fortsatt folk som får påvist svineinfluensa her til lands. Senest mandag ble en person lagt inn på intensivavdeling med smitte, sier Iversen.

Vaksineråd står ved lag
Anbefalingen fra norske myndigheter om at folk flest bør vaksinere seg står derfor fortsatt ved lag. Ved utgangen av uke 52 var det distribuert 3,1 millioner vaksinedoser til kommuner og helseforetak. Dermed skal det være distribuert vaksiner nok til å dekke 57 prosenet av befolkningen, ifølge FHI. Bjørn Iversens råd til deg som ennå ikke har tatt vaksinen, er å troppe opp på et vaksinasjonssted i din kommune.

- Jo flere som er vaksinert, desto mindre sannsynlig er det med en ny bølge i vinter. Tidligere har slike pandemier kommet i to og tre bølger, sier han.

Nytt tilbud til studenter
Folkehelseinstituttet er særlig opptatt av at «unge voksne» når tar vaksinen. I denne gruppen er ifølge Iversen for mange som ikke har latt seg vaksinere. FHI har nå gått ut med en spesiell oppfordring til kommuner rundt i landet om å sørge for det blir gitt gode vaksinetilbud ved høyskoler og universiteter.

29 døde
Svineinfluensaen har for de fleste nordmenn vært en bagatell, men for noen få har den fått alvorlige og til dels fatale følger. 29 personer er døde her til lands etter å ha blitt rammet av svineinfluensa. Fortsatt ligger det folk på landets intensivavdelinger og får behandling.

At ikke flere har blitt alvorlig syke tror Iversen skyldes at en stor del av den eldre befolkningen, og det gjelder aldersgruppen fra pensjonsalder og oppover, har hatt en god beskyttelse mot det nye viruset.

Kommentarer til denne saken