I Sverige undersøker nå det svenske Legemiddelverket om svineinfluensavaksinen kan ha ført til søvnsykdommen narkolepsi. Seks tilfeller av narkolepsi blir nå gransket.

- Vi skal samle vår ekspertgruppe for å diskutere sammenhengen, sier Mårten Forrest hos det svenske Legemiddelverket til Aftonbladet.

Over seks millioner doser med influensavaksinen Pandermrix er brukt i Sverige. Det er rapportert om totalt 4380 bivirkninger, deriblant rapportene om den kroniske søvnsykdommen narkolepsi.

- Ingen meldinger i Norge
Statens legemiddelverk i Norge sier de ikke har fått inn noen meldinger om narkolepsi som følge av svineinfluensavaksineringen.

- Vi har ikke fått noen meldinger som går på narkolepsi, men vi har fått noen meldinger på at enkelte personer hadde økt søvnbehov de første dagene etter vaksinasjon, men ingenting i retning av narkolepsi, sier seniorrådgiver Ingebjørg Buajordet i Statens legemiddelverk til Nettavisen.

Fjorårets bivirkningsrapport fra Statens legemiddelverk, viser at det ble meldt inn totalt 801 tilfeller av bivirkninger etter vaksinering med Pandemrix i Norge. 201 av disse meldingene regnes som alvorlige, som for eksempel alvorlige allergiske reaksjoner, kramper og Guillain-Barré syndrom.

Det ble rapportert ti dødsfall hos pasienter som har fått pandemivaksine, men foreløpige resultater viser at dødsfallene ikke har noen sannsynlig sammenheng med vaksinen.

Sovner på dagtid
Narkolepsi er er en nevrologisk sykdom som karakteriseres av plutselige og ukontrollerte søvnanfall, at man sovner på dagtid i ulike situasjoner. Personer med narkolepsi sover imidlertid dårlig om natta.

Sykdommen kan også føre til at man mister kontrollen over musklene.

- Narkolepsi i seg selv er ikke verdens letteste diagnose å stille, sier Forrest i det svenske Legemiddelverket.

Av bivirkningene som er rapportert inn i Sverige, kommer halvparten av meldingene fra helsevesenet, mens den andre halvparten kommer fra privatpersoner.

Sluttrapporten etter vaksineringen, konkluderer med at tryggheten ved vaksinen er god, siden antall bivirkninger er begrenset sett opp mot det store antall vaksineringer.