Våren 2021 vedtok SVs landsmøte at de vil utvide retten til selvbestemt abort fra uke 12 til til 22 i svangerskapet. Dette blir ansett å være yttergrensen for fosterets levedyktighet.

KrF tok umiddelbar avstand fra forslaget og var tydelige på at de ikke vil være med på en slik liberalisering av abort-loven.

De ulike partiene har sterke meninger knyttet til tidsperspektivet for retten til selvbestemt abort, og det er ingen tvil om at det blir et splittende tema frem mot valget.

– Det er en vurdering som kvinnen selv er best egnet til å ta, ikke KrF som vil stramme inn mest mulig på abortregelverket, sier Stortingskandidat for SV Andreas Sjalg Unneland til Nettavisen.

Retten til selvbestemmelse

Retten til å bestemme over egen kropp er en grunnleggende menneskerettighet.

I Norge har kvinner rett på selvbestemt abort frem til uke 12 og forslag om nemnd frem til uke 18.

Etter press fra KrF utførte dagens regjering en historisk innstramming av abortloven i 2019. Stortingets vedtak innebar at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i nemnd.

Forslaget ble vedtatt med 105 mot 64 stemmer.

Les også: Rødt til angrep på luksusyachtene: - Staten betaler for luksusforbruket til Norges rikeste

Dette vekket sterke reaksjoner over hele landet og flere tok til gatene for å demonstrere. SV var blant de partiene som reagerte kraftig på vedtaket og har senere gått hardt ut for å liberalisere lovverket.

– Vi i SV mener dette var et angrep på kvinners selvbestemmelse. Dersom vi skal ha selvbestemt abort i Norge, kan man ikke skille på hva som er gode og dårlige grunner til å ta abort, sier Unneland til Nettavisen

Striden mellom høyre- og venstresiden

Høyre har programfestet at de vil beholde dagens abortlov, der de mener loven balanserer hensynet mellom kvinnens selvbestemmelse over egen kropp og fosterets rett til liv på en god måte.

Arbeiderpartiet går til valg for å både avvikle nemndsystemet og sikre abort frem til uke 18. Det samme gjelder MDG og Venstre.

Sammen med Rødt, går SV enda lenger. De vil sette kravet helt frem til uke 22.

Les også: 50.000 flere arbeidsuføre under Solberg-regjeringen: - En systemsvikt

Helsepolitisk talsperson for KrF Geir Jørgen Bekkevol, mener flere av partiene på venstresiden ønsker en radikal endring av abortloven som KrF ikke kan støtte.

– Vi mener det er avgjørende at fosteret fremdeles skal ha et rettsvern, og vil ikke være med på å svekke det, slik blant annet Arbeiderpartiet og SV vil. Det er en radikal liberalisering som KrF går kraftig mot, sier Bekkevold til Nettavisen.

– KrF går kraftig mot

Den siste tiden har vi sett at innstramminger i abort-loven i større grad skjer i de landene der konservativ kristen tro står sterkt i samfunnet.

Retten til selvbestemt abort har tradisjonelt vært utfordrende i flere latinamerikanske land, men nå begynner trenden å bevege seg mot den vestlige delen av verden.

I Polen har abort offisielt blitt forbudt. I Ungarn er rettighetene under hardt press, og i flere av sørstatene i USA får ikke kvinner utføre abort etter tredje uke.

Det var også Kristelig Folkeparti som sørget for den historiske innstrammingen av abortloven i Norge i 2019. Spesifikt til akkurat den saken, svarer Bekkevold:

– KrF mener at det ikke bør være slik at det er antall fostre i seg selv skal gi adgang til abort. Da abortloven ble vedtatt var det ikke mulig å fjerne ett av flere foster, derfor var det heller ikke et spørsmål som var behandlet.

Les også: Frp raser mot Arbeiderpartiet: - Enda et utspill uten noen som helst løsning

Må bli tatt på alvor

Under den sittende regjeringen, har influenser og feminist Christina Fraas, hatt en viktig stemme når det gjelder abortproblematikken. Hun mener utviklingen vi ser i dag burde bli tatt på alvor.

– Da jeg i 2019 protesterte kraftig og høylytt mot innstramminger i den norske abortloven, fikk jeg kjeft for å sammenligne oss med USA. «Det er langt unna» sa de som syntes jeg ropte for høyt. Nå, to år senere, igangsettes lignende regelverk i land som Polen og Ungarn, sier Fraas til Nettavisen.

Det som skremmer henne mest, er at holdningsendringene skjer i europeiske land som tidligere har hatt lignende rettigheter som nordmenn.

– I år er det valgår. Plis ikke stem oss inn i The Handmaids Tale bare fordi det er kjedelig med bompenger, etterlyser Fraas.

Hun mener Krf sitt press for å stramme inn abortloven i 2019 var et steg i feil retning. Det var på denne tiden Fraas vekket mye oppsikt da hun publiserte et bilde på Instagram, der hun iscenesatte livstruende grep kvinner har brukt i løpet av historien for å utføre abort på egenhånd.

Til kritikken fra Fraas svarer Bekkevold i KrF at:

- Serien Handmaids tale handler om å ta kvinner som slaver. Dette er en søk sammenligning. Vi trenger en saklig og verdig samtale. Ingen er tjent med en polarisering av en så etisk krevende debatt.

Er abort-rettigheter en hjertesak for seg? Ta Nettavisens partitest og finn flere saker du kan engasjere deg i: