Tom Tidemann er konsernsjef i Unicare.

Vi står overfor store utfordringer når det gjelder helse og velferd i årene som kommer.

Antall eldre kommer til å utgjøre en stadig større del av befolkningen. Det blir flere som vil trenger hjelp til å leve med kroniske sykdommer og det er et faktum at behovet for helsetjenester vil øke betraktelig i årene som kommer. Samtidig blir det færre yrkesaktive per pensjonist.

Hvordan skal vi møte den demografiske utviklingen? Hvem skal ta seg av de stadig flere syke? Hvordan skal vi sikre en bærekraftig helsetjeneste?

I denne situasjonen er SVs leder Audun Lysbakken først og fremst opptatt av å peke på hvem som IKKE skal få bidra i dette viktig arbeidet. Innenfor andre samfunnsfelt med utfordringer pekes det ofte på næringslivet som viktige bidragsytere. Samfunnet vil gjerne ha private bedrifters innovasjonskraft med på laget. Men når det gjelder et av de aller største samfunnsutfordringene vi står overfor i de neste 20-30 årene, skal ikke private bedrifter få bidra, ifølge Lysbakken.

Bedrifter som i dag bidrar med nødvendige tilbud og kapasitet innen eksempelvis rusomsorg, barnevern og eldreomsorg skal stenges ute. Til og med private barnehager, som var svært viktige bidragsytere da barnehageforliket skulle realiseres, vil Lysbakken nå gjøre det vanskelig for.

SVs politikk er ikke en bærekraftig velferdspolitikk. De offentlig finansierte helsetjenestene kommer til å være minst like avhengig av private bedrifter som da barnehageforliket skulle settes ut i livet. Behovet kommer til å bli så stort at kommunene ikke vil kunne klare å levere de lovpålagte tjenestene i egen regi og ved bruk av ideelle alene. Å stenge ute de mange tusen flinke ansatte i de private bedriftene er ikke løsningen. Dette er tapte muligheter for den kommende pasientvelferden.

Lysbakken kjører på med skremselspropaganda for å underbygge sin politikk. Han får det til å høres ut som om helsesektoren i Norge er i ferd med å privatiseres og at det et sted i utlandet befinner seg noen med sugerør inn i vår statskasse som tar ut profitt på skattebetalernes og brukernes penger. Jeg spør deg Lysbakken: Gir dine påstander uttrykk for din generelle oppfatning av private helse- og velferdsleverandører i Norge? Er du kjent med hvordan anbudene utformes og hvilken kontroll offentlig sektor har med kvaliteten på våre tjenester, prisfastsettingen og marginene?

La det være klart. Private bedrifter som leverer tjenester til den offentlig finansierte helsetjenesten er ikke det samme som privatisering av helsetjenestene. Vi ønsker heller ikke en todelt helsetjeneste her i landet, med offentlig sektor på den ene siden og helprivate finansierte tilbud på den andre siden. Dersom Lysbakken lykkes med sin kampanje for å stoppe private leverandører inn i den offentlig finansierte helsetjenesten er det nettopp det som kan skje. Og hvem er taperne i dette? Jo, det er pasientene som ikke har råd til å betale. Er det slik du vil ha det, Lysbakken?

Lysbakken snakker om dugnad mot private bedrifter. Det AS Norge trenger er en dugnad for å møte de store samfunnsutfordringene landet vårt står overfor. I en slik dugnad har ingen råd til å mobbe og utestenge private bedrifter som gjerne vil bidra.

Og helt til slutt; Lysbakken - du er hjertelig velkommen ut på våre virksomheter for å se hvordan vi jobber, hver eneste dag, for at våre brukere, beboere, pårørende og ansatte skal ha en best mulig hverdag.