Gå til sidens hovedinnhold

Sykefraværet går ned i hovedstaden

Det legemeldte sykefraværet i Oslo gikk ned 7,8 prosent fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010. Oslo er fylket med nest lavest sykefravær.

OSLO: – Sykefraværet påvirkes nå i mindre grad av finanskrise og svineinfluensa. Dette viser reduksjonen i de lange sykefraværstilfellene, som økte i 2009, samt normaliseringen av det kortvarige sykefraværet grunnet luftveissykdommer, sier Tom Daniel Ø. Sunde, fylkesdirektør i NAV Oslo.

Nordre Aker og St. Hanshaugen lavest fravær

Sykefraværet er høyest i bydelene Alna og Stovner med 7,4 prosent, og lavest i bydelene Nordre Aker og St. Hanshaugen med 3,8 prosent.

Alle bydelene i Oslo hadde en nedgang i sykefraværet fra 4. kvartal 2009 til 4. kvartal 2010.

Sykefraværet gikk mest ned i Bydel St. Hanshaugen med 15,7 prosent, og minst ned i Bydel Nordstrand med 2 prosent.

– Det som kjennetegner bydelene med høyest sykefravær er at en større andel av innbyggerne jobber i næringer med høyt sykefravær. Ofte har disse bydelene både en høyere andel kvinner som jobber innen næringen helse- og sosialtjenester og en høyere andel menn som jobber innen næringene transport og lagring, overnattings- og serveringsvirksomhet og bygg og anlegg, forteller Sunde.

Flere med gradert sykmelding

Andelen sykmeldte som har gradert (delvis) sykmelding, har økt fra 18 til 19,8 prosent.

Gradert sykmelding skal brukes dersom den sykmeldte kan utføre deler av sine vanlige arbeidsoppgaver, enten ved å arbeide redusert tid eller ved å bruke lengre tid på å utføre arbeidsoppgavene.

– Det er gledelig at bruken av gradert sykmelding øker i Oslo. Dette er en ønsket utvikling fordi vi ser at kontakten med arbeidsplassen er viktig for å unngå langvarig sykmelding, sier fylkesdirektør Tom Daniel Ø. Sunde.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien