I forrige uke skrev Nettavisen om sykkelveiplanene på Grefsen i Oslo, som vil føre til at beboerne i 33 seniorboliger vil miste muligheten til å bruke sin egen hovedinngang i Grefsenveien når de skal transporteres eller få varer levert.

- 33 mennesker vil bli sperret inne. Det vil gjøre det særdeles vanskelig for de som bor der, sa bydelspolitiker Stig Eide Sivertsen (H) i bydel Nordre Aker til Nettavisen, som reagerer kraftig på at beboerne i stedet skal ta seg gjennom sykehjemmet Grefsenhjemmet for å komme seg ut.

Les mer her: Her skal det lages sykkelvei: - 33 eldre blir stengt inne

- Det er trist å gjøre

Styret i stiftelsen Grefsenhjemmet sier også tydelig nei til bydelsdirektørens forslag om at beboerne i leilighetene og deres besøkende skal gå gjennom sykehjemmet, deriblant en sansehage for demte.

«Styret for Grefsenhjemmet aksepter ikke den løsning som administrasjonen i bydel Nordre Aker anbefaler. Styret foreslår at saken sendes tilbake til ny behandling der alle involverte parter deltar og andre løsninger utredes», skriver styret i sitt vedtak.

Forslaget støttes derimot av Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne lokalt i bydelen, og torsdag skal den omstridte saken behandles av Nordre Aker bydelsutvalg.

Men nå reagerer også fagforbundene som representerer de ansatte ved sykehjemmet. I et felles brev til bydelsutvalget i Nordre Aker og bydelsdirektøren, ber sykehjemmets daglige leder og representantene fra Norsk sykepleierforbund, Fagforbundet og sykehjemmets hovedvernombud om at planene stanses.

«Bydelsutvalget gjøres herved oppmerksom på at de ansatte på Grefsenhjemmet og jeg, som daglig leder, støtter fullt og helt styrets vurderinger og vedtak i Sak 16/20 fra dette styremøtet», heter det i brevet Nettavisen har fått tilgang til.

- Det er trist og lite aldersvennlig å ta fra beboerne adkomsten de har. Det er kort vei til trikk og mulighet for å komme med bil, taxi og ambulanse. Dette har jeg ingen forståelse for at det er noen grunn til å endre på. Det er bra for alle slik det er nå, utdyper Marianne Carolin, tillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund, overfor Nettavisen.

Hun viser til at det allerede er rødmalte sykkelfelt i Grefsenveien i dag, og mener de fungerer bra og ser ikke behovet for å lage nye, opphøyde sykkelfelt.

Les også: Her river Oslo kommunen ned bannerne: – Skremmende

- Dette er sykkelomsorg

På Grefsenhjemmet er det 100 pleiepasienter, og 23 av dem bor på skjermet avdeling. Sykehjemmets daglige leder, Julie Mittet, frykter konsekvensene av forslaget.

- Det er en veldig dårlig behandling av våre pasienter og de som bor i seniorboligene. Nå driver de med sykkelomsorg, og ikke eldreomsorg, sier Mittet til Nettavisen.

Hun reagerer særlig på at beboerne i seniorboligene skal passere sykehjemmets sansehage for demente, som ligger i et atrium. Totalt skal de passere tre dører for å komme seg ut til sidegaten Ogmunds vei, der biler kan hente dem.

- Vi har de fleste av våre skjermede pasienter i første etasje, fordi da har de rom ut mot sansehagen og de kan åpne sin dør fra rommet og gå rett ut i hagen. Der kommer de ut i et hyggelig og skjermet område, som for dem ikke er fremmed, sier hun.

Mittet forteller at en del av sansehagen må stenges dersom planene blir gjennomført.

- Man må ta et område av sansehagen for å få på plass den brede veien som må være handikapvennlig, for veldig mange i seniorboligene er i rullestol og bruker rullator. Og da blir det et stengsel, så faglig sett er det ikke en god demensomsorg, påpeker hun.

Les også: Fabian Stang mener trikken bør skrotes: - Jeg tror folk ville fått sjokk

- Jeg skjønner det ikke

I forrige uke sa imidlertid bydeldirektør Øyvind Henriksen i bydel Nordre Aker til Nettavisen at man ikke ville berøre sansehagen, og at de med «enkle midler» kunne skjerme hagen fra gangveien. Men det er ikke Mittet enig i:

- Det er feil. Det handler om at den inngangen ikke er egnet for rullatorer og rullestolbrukere, så de er nødt til å lage en 15 meter bred gangsti for å kunne få det som er lovpålagt for rullestolbrukere - og så må de sette opp et stengsel som vil virke unaturlig for brukerne. De vil føle seg mer innestengt, mener den daglige lederen.

Les også: Kommunens sykkeltrasé stripper gata for parkering: - Vi kunne ikke tro det var sant

Hun trekker også fram smittefaren ved at utenforstående skal inn på sykehjemmet, i tillegg til forstyrrelsen.

- Det er rom for å kunne utrede en parkeringsplass for seniorboligene på innsiden av sykkelfeltet. Det er 33 husstander det er snakk om, og at de ikke skal få sin egen utgang skjønner jeg ikke, sier Mittet, som er glad for støtten fra fagforbundene.

- Jeg har aldri hatt det enklere når det gjelder å få dem til å skrive under på noe enn det brevet der, fordi de er opptatt av det faglige - at beboerne skal ha et forsvarlig tilbud. Nå tar de fra oss en mulighet som gjør at våre pasienter har det bra, sier hun.

Frp: - Det er helt hårreisende

En av dem som også reagerer, er lederen av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen.

- Det er helt hårreisende. Vi kan overhodet ikke godta at 33 eldre blir stengt inne i sine seniorboliger. Eldre er ikke annenrangs borgere, og må ha full bevegelsesfrihet som alle andre til og fra sine boliger, sier Stenersen til Nettavisen.

Hun mener prosjektet må stoppes - og skrinlegges.

- Her er det eldre mennesker med rullestol, og som er dårlig til beins som skal ha god livskvalitet. Enkelte sykkelveier har blitt for lite diskutert, gått for lite gjennom og sunn fornuft syns å bli lagt helt bort. Bare tenk hvordan dette vil slå ut på vinterstid, her kan det være fare for beinbrudd, og fare for liv og helse hvis de eldre ikke har tilgang til og fra sin boligs dør, sier hun.

Stenersen understreker at mange eldre er helt avhengige av bilen, og av at pårørende kan få kjøre og hente dem.

- Vi kommer til å ta dette opp i bystyre, og opp i muntlig spørretime ved første kommende bystyremøte, lover hun.

Les også: Sykkelfeltene var ferdige i fjor - nå graves veien opp igjen

Bydelsdirektør: - Skal ha to innganger

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen påpekte imidlertid i forrige uke at beboerne fortsatt vil kunne bruke dagens hovedinngang etter at nytt sykkelfelt er anlagt.

- Beboerne mister ikke muligheten til å bruke egen hovedinngang. Da seniorboligene ble bygget på toppen av Grefsenhjemmet i 1993, var det en klar forutsetning at boligene skulle ha to innganger, sa Henriksen til Nettavisen, og viste til at både Ogmunds vei og Grefsenveien i byggesøknaden ble nevnt som adkomstveier.

Henriksen sto også fast ved at biler ikke lenger vil kunne stanse i Grefsenveien med det nye sykkelfeltet. I dag er det lov med midlertidig stans der.

- Syklister vil i så fall bli tvunget ut mot skinnegangen. Det er utallige eksempler på ulykker som følge av denne typen situasjoner. Så lenge det finnes en alternativ inngang fra Ogmunds vei som kan benyttes når beboere skal til og fra boligene med bil, er det derfor vår og Bymiljøetatens anbefaling at denne adkomsten benyttes for slike bruk, sa han.