Gå til sidens hovedinnhold

Sykehjem i Stavanger tapte hijab-sak

Nektet ansatt å bruke hijab på jobb.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda slår fast at det er lovstridig å nekte ansatte ved Blidensol sykehjem i Stavanger å bruke hijab på jobb.

Nemndas vedtak ble fattet torsdag og slår fast at hijab-forbudet ved sykehjemmet er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion, melder Stavanger Aftenblad.

Det var en kvinnelig ansatt ved sykehjemmet, som selv bruker hijab, som klaget inn forbudet til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Kvinnen fikk medhold fra LDO, men driftsstyret ved sykehjemmet klaget saken videre til nemnda.

Ønsket nøytral uniform

Nestleder ved sykehjemmet, Kirsten Smedvig, sa under møtet med nemnda tidligere i mars, at hun ønsket en nøytral uniform for sine ansatte.

Hun påpekte også at det hadde vært reaksjoner fra pårørende og andre ansatte angående hijab-bruken.

Dissens i nemnda

Nemndas vedtak er i tråd med LDOs tidligere uttalelse i saken. Fire av fem medlemmer står bak nemndas vedtak, som er avsagt under dissens.

Mindretallet i nemda er enig med flertallet i at sykehjemmets forbud mot religiøse og politiske plagg må anses som indirekte diskriminering på grunnlag av religion, men mener det likevel er lovlig med et slikt forbud for å oppfylle et saklig formål. Her har mindretallet lagt vekt på driftsstyrets vedtak om at ansatte som er i kontakt med beboerne «skal bruke arbeidsantrekk som er utlevert fra sykehjemmet , og det er ikke tillatt å bruke religiøse eller politiske plagg, som for eksempel hijab eller palestinaskjerf». Mindretallet mener dette er gjort for å sikre at de skal fremstå med «tilstrekkelig verdinøytralitet».

- Vil se på begrunnelsen

Styremedlem Thomas Middelthon ved Blidensol sykehjem sier til Nettavisen at styret ikke har rukket å diskutere nemndas avgjørelse og at de nå vil gå gjennom begrunnelsen.

- Vi har noe tid på oss til å gjøre det. Vi hadde håpet på medhold etter vedtaket i Europadomstolen, sier han og legger til at den eneste muligheten for styret hvis man ikke vil rette seg etter vedtaket er å ta saken til retten.

Mindretallet i nemnda viste til avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol i 2013 om en ansatt i innsjekkingstjenesten hos British Airways som ikke fikk bære et halskjede med kors og 2015 der domstolen syntes å anerkjenne at det innenfor helsesektoren kan gjøre seg gjeldende særlige hensyn. Den siste saken gjaldt en sosialarbeider ved psykiatrisk sykehus på et offentlig sykehus i Frankrike, der vedkommende ønsket å bære hijab i arbeidstiden.

Sett denne populære videoen?