Det viser en ny rapport som er laget av Senter for omsorgsforskning på oppdrag fra Helsedirektoratet, skriver Aftenposten.

Litt over 700 pleieansvarlige har svart på undersøkelsen, i tillegg til at 16 ledere er intervjuet.

Sju av ti opplyser at de noen ganger eller ofte i løpet av sine siste sju vakter på jobb ikke kunne gjennomføre aktiviteter pasientene selv ønsket. Seks av ti oppgir at pasienter noen ganger eller ofte må vente over fem minutter etter at de har ringt etter hjelp, mens fem av ti forteller at de ikke rakk å utføre munn- og tannstell.

Sykehjemslederne forklarer manglende pleie med veldig travle dager, tilstander hos pasientene, manglende kompetanse og lav kontinuitet i personalgruppen. Sistnevnte forklares med at det er mange deltidsansatte på norske sykehjem, blant annet mange vikarer.

– Dette er en varsku om at noe må gjøres, sier professor Rose Mari Olsen, som er blant forfatterne av rapporten.

– Dette er ikke bare enkelttilfeller. Det skjer ofte at pasienter ikke får den pleien de trenger, sier hun.

Ifølge lederne prioriteres de grunnleggende behovene til beboerne, men ofte kan oppgaver som aktiviserer, både fysisk og sosialt, og som bidrar til meningsfylte opplevelser for den enkelte pasient, bli nedprioritert.

(©NTB)