Gå til sidens hovedinnhold

Sykehjemsdebatten fortsetter

Omsorgsbygg fikk hard medfart da de møtte lokalbeboere til nok en debatt om utbygging av sykehjem på grøntområdet ved Høybråten stasjon.

Høybråten: På bestilling fra Bydel Stovner har Omsorgsbygg ansvaret for planleggingen av et nytt sykehjem i bydelen. Etter at det ble klart at sykehjemmet skal plasseres på kollen nord for Høybråten stasjon, har lokalbeboere dannet en aksjonsgruppe mot utbyggingen for å bevare grøntområdet.
På Stasjonsfjellet skole var det tirsdag 29. november igjen duket for debatt da Omsorgsbygg skulle informere lokalbeboere og representanter for aksjonsgruppa om byggeplanene.

Restaurering kontra nybygging

I dag eksisterer det ett sykehjem i Bydel Stovner, lokalisert i Fjellstuveien, som har kapasitet til 160 beboere. I 2003 søkte Oslo kommune om midler på vegne av bydelen til utbygging av 90 plasser med eneromsstandard. I 2004 startet man å planlegge ombyggingen av Stovnerhjemmet, men det ble underveis oppdaget at konstruksjonene var gamle og av en slik type at sykehjemmet var uegnet til en slik ombygging.
Ingjerd Owren, representant for Omsorgsbygg og prosjektleder, forklarte på møtet hvorfor valget falt på tomten ved Høybråten stasjon som aksjonsgruppa ønsker å bevare:
- I 2004 ble det gjennomført en befaring av Stovner sykehjem hvor man fant at bygningen har konstruksjon som en boligblokk, blant annet at det hadde veldig lave etasjer, og at det ikke ville være gjennomførbart å bygge ut til et moderne og funksjonelt sykehjem med eneromsstandard. Man begynte da å se på andre muligheter; nemlig å rive Stovnerhjemmet og bygge nytt eller å bruke den regulerte sykehjemstomten ved Høybråten stasjon.
Denne tomten er regulert til utbygging av sykehjem etter et vedtak fra 1966 og i 1984 ble et forslag til bygging vedtatt.
- Etter en helheltsvurdering fant man at det var best å bygge nytt på denne tomten.

Samfunnsøkonomisk

Muligheten for å rive Stovnerhjemmet og bygge nytt ble vurdert, men dette vil være mer kostbart enn å bygge nytt sykehjem på ny tomt.
- I tillegg har Stovnerhjemmet en betydelig restverdi som kan brukes til andre formål, forklarer Owren.
BU-leder Tore Ludt deltok på møtet og kommenterte hvorfor dette alternativet ble forkastet:
- Stovnerhjemmet kan brukes til andre formål så som omsorgsboliger og dette har en betydlig verdi for kommunen. Det vil være lite samfunnsøkonomisk å rive. Dessuten vil riving av det gamle hjemmet medføre at man må flytte beboerne av Stovnerhjemmet under byggeprosessen. Dette vil medføre komplikasjoner da beboerne er svært syke og fordi det er lite plass på andre sykehjem.
Bydelsdirektør Maria Brattebakke deltok på møtet:
- Vi hadde Stovnerhjemmet som utgangspunkt inntil disse tekniske problemene oppstod. Hovedvekten i vår vurdering har vi lagt på at vi får et funksjonelt sykehjem i Bydel Stovner
Representanter fra lokalmiljøet kommenterte at verdien i kollen på Høybråten ikke kan måles i penger.
Lars Gylder representerte aksjonsgruppa på møtet og oppfordret alle lokalbeboere til å levere inn skriftelige protester.
- Dette er en politisk sak og vi må stå samlet. Saken må nå opp på et høyere plan så vi må vise at vi er mange.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua