*Nettavisen* Nyheter.

Sykehus må betale for asylsøkeres fødsler

Foto: Schrøder, Tor Erik (SCANPIX)

Kvinnen fikk avslag på sin asylsøknad mens hun var gravid og måtte betale egen fødsel. Nå får sykehuset refs.

09.01.12 09:04

Sykehusene har plikt til å dekke utgiftene ved fødsler og annen øyeblikkelig hjelp for asylsøkere som ikke selv har midler til å betale for behandling og pleie.

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) gjør dette klart i et brev til Norsk Kvinnesaksforening.

Bakgrunnen er at Kvinnesaksforeningen i november i fjor reagerte sterkt på et medieoppslag om at Sørlandet sykehus krevde 17.000 kroner i betaling fra en etiopisk kvinne som fødte på sykehuset.

Kvinnens ektemann, barnets far, har oppholdstillatelse i Norge, men familien hadde ikke økonomi til å betale beløpet. Kvinnen fikk avslag på sin asylsøknad mens hun var gravid.

– Inhumant
Norsk Kvinnesaksforening hevdet i et brev til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og justisminister Grete Faremo (Ap) at det i dette tilfellet var «inhumant» å kreve betaling for nødvendig sykehustjeneste. I brevet fra Kvinnesaksforeningen viste Karin M. Bruzelius blant annet til FNs barnekonvensjon og Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Anne-Grete Strøm-Erichsen påpeker i svarbrevet at ifølge en endring i prioriteringsforskriften 30. juni 2011 skal alle personer som oppholder seg i Norge, ha rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig. Dette omfatter blant annet rett til helsehjelp under fødsel.

Krav på omsorg
«I tillegg har alle krav på svangerskapsomsorg og barselomsorg. Dette gjelder også asylsøkere, både de som har asylsøknad under behandling og personer som har fått avslag på sin asylsøknad», skriver statsråden.

Hun påpeker at personer som ikke har lovlig opphold i riket, som hovedregel skal dekke kostnadene ved behandlingen fullt ut. Men dersom pasienten ikke kan dekke utgiftene selv, skal de dekkes av vedkommende helseinstitusjon eller tjenesteyter. «Regelverket pålegger med andre ord sykehuset å dekke behandlings- og forpleiningsutgiftene hvis det er på det rene at pasienten ikke kan dekke disse utgiftene selv», heter det i brevet.

«Jeg er på denne bakgrunn ikke enig i at gjeldende regelverk er inhumant når det gjelder fødselshjelp», skriver Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hun påpeker samtidig at det ikke kan kreves forhåndsbetaling for øyeblikkelig hjelp. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.