De siste dagene har det stormet rundt to av Norges største sykehus. Ved Ahus forteller leger at de heller ønsker heller å bli påkjørt enn å dra på jobb, viser e-poster NRK omtaler.

Bare noen dager tidligere leverte 14 av 24 sykepleiere ved Thorax-klinikken ved Oslo universitetssykehus inn masseoppsigelser, i protest mot sykehusledelsen.

Ledelsen ved OUS ønsker å opprette en felles avdeling for hjertekirurgi ved sykehuset, slik at avdelingen på Ullevål forsvinner.

– Intensivsykepleiere kan ikke stå inne for det som skjer. I tillegg sitter vi med følelsen av at ledelsen ikke har kommet med noen klar informasjon til oss, men et forslag hvor vi ikke vet hva som skjer fremover, forteller Stine Molvær Nesseth, tillitsvalgt ved OUS.

OUS svarer at medieoppslagene gjør det krevende å få til en god dialog og heller bør løses internt.

– Vi bruker mye tid på dialogmøter med alle involverte for å flytte dialogen fra media og inn i vår virksomhet der den hører hjemme. Vårt håp er å finne frem til de gode løsningene internt, skriver Bjørn Bendz, klinikkleder ved OUS, i en e-post til Nettavisen.

Les hele tilsvaret fra Oslo Universitetssykehus nederst i saken.

Bekymret for pasientene

Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, Anna Ryymin, sier de har opplevd en økning i klager knyttet til Ahus og OUS.

– Det er til sommeren vi virkelig kommer til å merke konsekvensene av masseoppsigelsene ved OUS, når de trer i kraft samtidig som fellesferien starter, forteller Ryymin til Nettavisen.

Nå frykter hun det verste for pasientene ved to av Norges største sykehus.

– Jeg er stygt redd for at dette går ut over pasientsikkerhet, sier hun.

Også Nesseth er bekymret for pasientene. I dag opplyser hun at nærmere 200 er på venteliste til hjerteoperasjoner og at listen ikke blir noe kortere dersom oppsigelsene trer i kraft. Hun åpner derimot for at sykepleierne kan trekke oppsigelsene sine, dersom ledelsen ved sykehuset kommer med en bedre løsning på problemet.

– Vi er redde for at pasientene må vente så lenge at de dør, eller at de får et dårligere utfall postoperativt, enn hvis man kunne operert dem i tide, forteller hun til Nettavisen.

Frykter svekket tillit

– Dette virker som en konflikt som har pågått over lengre tid, men pasientene blir den skadelidende tredjeparten, som ikke har noe med konflikten å gjøre. Det bekymrer meg, det må jeg si, legger hun til

Hun lurer på hva konfliktene gjør med tilliten pasientene har til helsetilbudet.

– Jeg hadde blitt bekymret om jeg skulle legges inn ved noen av de sykehusene, for godt arbeidsmiljø er viktig for god behandling. Et dårlig arbeidsmiljø gir konsekvenser for pasientene.

Nå vil de ansatte ved OUS ha et møte i tiden fremover om de skal gjennomføre oppsigelsene, eller trekke dem.

– Jeg tror vi kan finne en løsning sammen med ledelsen hvis vi fortsetter å ha en god dialog som ble startet på møtet i går, sier Nesseth.

– Ingen grunn til bekymring

OUS har besvart Nettavisen per e-post:

«Vi synes det er uheldig at så mye av kommunikasjonen har foregått i media den siste uken. Det gjør det vanskelig å ha en god dialog og det gjør dessverre at omdømmet vårt påvirkes på en negativ måte, også med tanke på den tilliten pasientene har til behandlingen de mottar. Det er viktig for oss å understreke at det ikke er grunn til en slik bekymring. Vi ivaretar kvalitet og beredskap.

Vi bruker mye tid på dialogmøter med alle involverte for å flytte dialogen fra media og inn i vår virksomhet der den hører hjemme. Vårt håp er å finne frem til de gode løsningene internt.»