OSLO (Nettavisen): Et flertall i Oslo bystyre vil fortsette sykehuskampen i hovedstaden, tre år etter at Helse Sør-Øst besluttet å legge ned Ullevål, bygge stort regionsykehus på Gaustad og etablere Aker som et lokalsykehus.

Helse Sør-Øst svarer at deres planer står ved lag og advarer mot «flere år med forsinkelser» hvis det blir endringer. Aker-utbyggingen alene har en prislapp på 14,2 milliarder kroner.

Se sykehusplanene i videoen øverst.

Vil ikke fravike planene

- Vi registrerer at det lages en rekke dokumenter fra arkitekter, advokater og andre, og setter pris på det store engasjementet. Disse rapportene gir ikke grunnlag for at vi skal fravike planene for bygging av sykehus i Oslo», skriver Gunn Kristin Sande, kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst RHF, i et e-postsvar til Nettavisen.

Les hele kommentaren her:

Nytt bystyreflertall advarer Høie

Etter valget i høst har partiene som ønsker bevaring av Ullevål fått flertall i Oslo bystyre med 32 av de 59 setene. I bystyrets møte 13. november markerte de dette med en pressekonferanse og et opprop.

- Vi utgjør et flertall i bystyret, og det kommer helseministeren til å merke, advarte Venstres Hallstein Bjercke i selskap med representanter fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Fremskrittspartiet, Helsepartiet og Folkeaksjonen nei til mer bompenger i Oslo.

Alle de ni partiene uttrykker sterk bekymring for Oslo-befolkningens framtidige sykehustilbud dersom de nåværende planene gjennomføres. Kravet er et bedre grunnlag for beslutningene.

Hasle: - Det går en grense

Den nye sykehusalliansen frykter blant annet at Aker sykehus, som skal stå ferdig i 2031, ikke får kapasitet nok for Groruddalen. Espen Andreas Hasle, bystyrerepresentant og leder i Oslo KrF, sier dette til Nettavisen om hva de ønsker å oppnå:

- En undersøkelse fra England viser at det går en grense for hvor stort et sykehus kan være før det går ut over effektiviteten. Ifølge denne undersøkelsen går grensen ved 600 sengeplasser. Vi stiller spørsmål ved hvor stort Ullevål og Gaustad skal være. Vi er videre opptatt av at Groruddalen ikke skal nedprioriteres. Levekårsstatistikken viser at denne delen av hovedstaden har større utfordringer enn resten av byen. Groruddalen fortjener både et godt sykehustilbud, men også de arbeidsplassene sykehuset representerer.

Hasle mener kapasiteten på det planlagte sykehuset på Aker fort kan bli sprengt når ansvaret for bydelene Alna, Grorud og Aker skal flyttes.

Urolig for Aker og Groruddalen

Gjeldende planer innebærer nye sykehusbygg på Aker og Gaustad/Rikshospitalet. Ullevål sykehus skal legges ned og aktiviteten der fordeles på Aker og Gaustad. Deretter er det meningen å selge Ullevål-tomta og frigjøre den til boligformål.

Dette er noen av innvendingene fra sykehusalliansen:

  • Frykter en krevende regulering med store bygningsvolum på trange tomtearealer på Gaustad og Aker når disse områdene skal avløse Ullevål.
  • Bekymret for grøntdraget og landskapsrommet på Gaustad.
  • Viser til advarsler fra fagmiljøene og fagorganisasjonene.
  • Viser til to nye juridiske gjennomganger som hevder det er feil og mangler ved beslutningsprosessen som ledet fram til planforslaget.
  • Frykter at bydelene i Groruddalen vil lide og ikke raskt nok får et godt nok tilbud på Aker.
  • Bekymret for at Lovisenberg og Diakonhjemmet blir fratatt oppgaver

Reguleringsprosess er i gang

Helse Sør-Øst svarer sykehusalliansen i Oslo bystyret med å vise til flere år med dialog og at det nå pågår en reguleringsprosess med høring.

- Vi er enig i at det haster med å komme i gang på Aker, som inngår i en helhetlig plan for videreutvikling av Oslo universitetssykehus. Hvis planene skal endres vesentlig, ved at det for eksempel ikke skal overføres virksomhet fra Ullevål til Aker, vil det innebære flere år med forsinkelser før vi er klare til byggestart på Aker. Årsaken til forsinkelsen er i så fall at Oslo universitetssykehus må utarbeide en helt ny plan for virksomheten, advarer kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande i sitt svar.

Innvendingene gir ifølge Helse Sør-Øst ikke grunnlag for å endre planene. De viser til at de allerede i gang med første del, en stor satsing på nybygg på Radiumhospitalet. Oslo universitetssykehus planlegger nå overføring av virksomhet fra Ullevål til Radiumhospitalet.

Helse Sør-Øst hadde i 2018 regional utviklingsplan ute på høring til over 160 høringsinstanser. Oslo kommune behandlet planen i bystyret. Her het det blant annet: «Oslo kommune er primært opptatt av å sikre innbyggerne gode og tilstrekkelige sykehustjenester samtidig som disse bidrar til god og bærekraftig byutvikling. Med dette som utgangspunkt støttes målbildet om å realisere Oslo universitetssykehus HF med et samlet og komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, et lokalsykehus på Aker og et spesialisert kreftsykehus med protonsenter på Radiumhospitalet».