Gå til sidens hovedinnhold

Sykepleier snoket i journalen til familiemedlem

Leste pasientjournalen til en nær slektning 24 ganger i løpet av fem måneder.

Statens helsetilsyn ser så alvorlig på sykepleierens journalsnoking at det er opprettet tilsynssak, skriver op.no.

Var engstelig

Sykepleieren hevdet at hun gikk inn i journalen fordi hun var engstelig for slektningen og ville følge med på utviklingen.

For helsepersonell er det ulovlig å gå inn i journaler hvis det ikke er begrunnet i at man skal jobbe med pasienten.

Kun to av de 24 gangene skal sykepleieren ha hatt rett til å lese i journalen.

Har sagt opp

Kvinnen har vært ansatt i Larvik kommune, Omsorg nordøst. Nå har hun selv sagt opp.

Det var en stikkontroll som avslørte sykepleieren.

Kommunen ga sykepleieren en skriftlig advarsel for forholdet i mars, og sendte saken videre til Helsetilsynet i Vestfold. De vurderte saken som så alvorlig at den ble oversendt til Statens helsetilsyn, som nå skal avgjøre om det skal gis en advarsel.

Aase Tømte, enhetsleder i sone Nordøst, vil bare kommentere saken på generelt grunnlag.

- Når det skjer hendelser som etter mitt syn er brudd på loven, er det viktig å sende saken videre til Helsetilsynet, sier hun.

Nær slekt

Pasienten og sykepleieren er i nær slekt. Tømte er klar over at slike situasjoner er utfordrende.

- Det kan være veldig vanskelig for helsepersonell når de for eksempel kjenner eller er i familie med brukerne. Derfor har vi opplæring hvordan vi skal forholde oss i slike situasjoner, sier hun.

Sykepleieren kommenterer saken via advokat Anders Villum.

- Saken er en stor belastning for kvinnen. Tilegnelsen av opplysninger er kun gjort i forhold til slektningen. Sykepleieren er pasientens nærmeste pårørende, og innsynet er gjort i samsvar med pasientens interesser, uttaler Villum.

Lovendring

Advokaten har skrevet brev til Statens helsetilsyn hvor han hevder at sykepleieren ikke har overtrådt loven på en slik måte at det er grunnlag for en reaksjon.

Statens helsetilsyn fatter et vedtak i saken i løpet av kort tid.

Magnus Jenseg, juridisk saksbehandler i Statens helsetilsyn, opplyser at det vurderes om sykepleieren har brutt bestemmelser i helsepersonelloven.

- Dette gjelder en bestemmelse fra mai 2008. Tidligere hadde vi ikke hjemmel til å gi noen reaksjon for såkalt datasnoking, sier Jenseg.

Siden lovendringen ble innført har Statens helsetilsyn mottatt om lag 15 lignende saker fra hele landet.

Helsetilsynet kan gi advarsel til helsepersonell hvis de begår pliktbrudd som medfører fare for sikkerheten i helsetjenesten, påfører pasientene betydelig belastning eller svekker tilliten til helsetjenesten.

Les flere nyheter fra Østlands-Posten

Kommentarer til denne saken