Gå til sidens hovedinnhold

Sykepleier tatt for snoking i journal

Nå har sykepleieren fått en advarsel fra Statens helsetilsyn.

- Dette ser vi alvorlig på, sier personal- og organisasjonsdirektør i Helse Bergen Trond Søreide til Bergensavisen.

Pasienten var innlagt ved Akuttmottaket på Haukeland universitetssykehus da sykepleieren falt for fristelsen til å åpne et notat til journalen til sin bekjente.

- Da hendelsen ble kjent, ble sykepleieren raskt innkalt til et møte med sin nærmeste leder, sier Søreide.

Godkjente innsynet
Pasienten ble også informert om at sykepleieren hadde lest notatet i journalen. I møtet med ledelsen ved Akuttmottaket beklaget sykepleieren at vedkommende hadde åpnet journalen. Samtidig overleverte sykepleieren en kopi av en e-post fra pasienten der det sto at pasienten var kjent med innsynet og godtok det.

Selv om pasienten godtok innsynet, slapp ikke sykepleieren unna reaksjon.

- Dette er helt prinsipielt. Om man har tilgang til noens pasientopplysninger, skal man kun bruke dem dersom man er involvert i pasientens behandling. Det å slå opp i noens journal uten rettmessig grunn er brudd på både helsepersonelloven og våre retningslinjer, sier Søreide.

Fortsatt ansatt
Sykepleieren har fått en administrativ advarsel fra arbeidsgiveren etter hendelsen, men jobber fortsatt ved sykehuset.

Helse Bergen sendte saken videre til Fylkesmannen i Hordaland. De ba Statens helsetilsyn om å vurdere om det er grunnlag for å gi sykepleieren en advarsel. Helsetilsynet konkluderte med at det er grunnlag i helsepersonelloven for å gi sykepleieren en advarsel.

- De fleste får advarsel
Ifølge helsetilsynet har de i perioden 2011–2013 fått inn åtte til ti lignende saker i året på landsbasis.

- Statens helsetilsyn ser alvorlig på saker der helsepersonell urettmessig har tilegnet seg taushetsbelagte opplysninger. Forbudet i helsepersonelloven skal blant annet verne pasienters integritet og sikre befolkningens tillit til helsetjenesten og helsepersonell, sier fungerende avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn Kirsti Marie Stokkeland.

- I et stort flertall av de sakene der helsepersonell urettmessig har tilegnet seg taushetsbelagte opplysninger, gis det advarsel, påpeker hun.

Kan sjekke loggen
Søreide sier at de ikke har oversikt over hvor mange lignende hendelser Helse Bergen har årlig, men at det skjer innimellom.

- Alle som har vært pasient hos oss kan be om å få utskrift av loggen over hvem som har åpnet journalen. Vi har også egne rutiner som sier at loggen skal sjekkes når kjente personer eller kolleger har vært innlagt, sier Søreide, og tilføyer:

- Noen ganger handler urettmessig tilgang til journalen også om at man vil hjelpe pasienten, men man skal uansett ikke ha den typen informasjon dersom man ikke deltar i behandlingsforløpet.

Les flere saker i Bergensavisen

Kommentarer til denne saken