Første halvår i år ble det meldt stjålet 1312 sykler i Oslo politidistrikt, skriver Aksjonsgruppen Ikke Stjel Sykkelen Min! i en pressemelding. Det er en vekst på over 17 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I de ti største politidistriktene i landet økte tallet på politianmeldte sykkeltyverier med over 11 prosent fra 1. halvår 2008 til 1. halvår 2009. Troms (75 prosent) og Hordaland (48 prosent) politidistrikter har størst økning.

– Det er bekymringsfullt at antall sykkeltyverier nå ser ut til å øke sterkt mange steder i landet. De siste årene har vi hatt en nedgang i tallet på sykkeltyverier, og dette kan ha gjort mange syklister mindre forsiktige. Samtidig blir det stadig dyrere sykler på veiene, sier informasjonssjef Ingrid Holm Svendsen i forsikringsselskapet TrygVesta i pressemeldingen.

Totalt ble det første halvår 2009 meldt stjålet 4395 sykler i landets ti største politidistrikt.