Gå til sidens hovedinnhold

Syklist frikjent for uaktsomt drap

Dømt for å ha brutt andre forhold.

En 35 år gammel syklist er i Oslo tingrett frikjent for uaktsomt drap, melder NRK. Mannen er dømt for å ha brutt andre paragrafer i veitrafikkloven.

Mannen ble dømt til 60 dager betinget fengsel med prøvetid på to år for å ha syklet på fortauet og for ikke å ha utvist tilstrekkelig hensyn, aktpågivenhet og varsomhet.

Aktor, politiadvokat Anders Mandal Funnemark, hadde lagt ned påstand om ubetinget fengsel i 30 dager.

35-åringen sto tiltalt for uaktsomt drap etter en sykkelulykke om morgenen 18. oktober i fjor. Han syklet på fortauet etter krysset Kirkeveien/Sognsveien i Oslo på vei østover.

Like før han kom til Ullevål sykehus, var han ikke oppmerksom på kvinnen som kom syklende motsatt vei. Han syklet på henne slik at hun mistet balansen og veltet ut i den tett trafikkerte Kirkeveien. Der ble hun påkjørt av en rutebuss og døde kort tid etter av skadene.

Syklisten, som har hatt advokat Thomas Randby som forsvarer, er også dømt til å betale til sammen 80.000 kroner i erstatning til den avdøde 47 år gamle kvinnens foreldre.

- Uvøren sykling
Syklisten anslo i retten at han hadde en fart på cirka 15 kilometer i timen da han kolliderte med kvinnen som også kom syklende. Han hadde da akkurat syklet i sikksakk mellom to fotgjengere på fortauet. Han hadde på lys, men varslet ikke fremover. Sykkelen hadde ikke signalklokke.

35-åringen er mosjonistsyklist og har deltatt i en del sykkelritt. Ett av de ti vitnene som forklarte seg i retten, sa at noen hadde ropt: «Sånn går det når du kjører som en villmann».

Ifølge vitnet reiste kvinnen seg og smilte forlegent etter velten. Vitnet forklarte at bussen plutselig kjørte på henne og at bussen kjørte videre etter sammenstøtet.

«Retten legger til grunn at det var tiltaltes kollisjon med avdøde som var den direkte utløsende årsak til at hun falt ut i veien og ble drept av bussen. Det er således tiltaltes sykling som har forvoldt avdødes død», heter det i dommen.

Retten fester lit til vitneforklaringene og legger til grunn at tiltaltes sykling har fremstått som uvøren og brøytende.

Sjelden tiltale
Det er svært sjelden at det tas ut tiltale for uaktsomt drap mot en syklist etter en trafikkulykke. I dette tilfellet delte retten seg i et flertall og et mindretall.

Flertallet, de to meddommerne, kom til at selv om tiltaltes sykling må karakteriseres som grovt uaktsom, så omfatter hans uaktsomhet ikke dødsfølgen. De mener det var uheldige omstendigheter som førte til den tragiske utgangen av påkjørselen og at dette ikke kan medføre domfellelse for uaktsomt drap.

Mindretallet, tingrettsdommer Geir Grindhaug, kom til motsatte konklusjon og mener at tiltaltes sykling rammes av straffelovens paragraf 239 om uaktsomt drap.

«Med den kunnskap tiltalte har om trafikkbildet på strekningen slike hverdagsmorgener, fremstår det etter mindretallets syn som om tiltalte – i stedet for å avpasse fart og syklingsmåte etter forholdene på stedet – ved sin sykling tok en bevisst risiko ...», skriver dommeren.

På vei fra nattevakt
Det var tirsdag i forrige uke at rettsaken, der den mannlige syklisten (35) var tiltalt for uaktsomt drap, startet.

Mannens forsvarer, Thomas Randby, sa tidligere til Nettavisen at hans klient kom til å nekte straffskyld for overtredelse av straffeloven § 239 om uaktsomt drap, men delvis straffskyld for overtredelse av veitrafikkloven § 3. Og at han vil erkjenne straffskyld for brudd på veitrafikklovens §4, jf. trafikkreglene § 18 nr. 3:

«Sykling på gangvei, fortau eller i gangfelt er tillatt når gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for gående. Slik sykling må ved passering av gående skje i god avstand og i tilnærmet gangfart».

35-åringen erklærte seg ikke skyldig i uaktsomt drap da rettsaken startet i Oslo tingrett 17. september.

Den tiltalte mannen opplyste at han var på vei hjem fra nattevakt da ulykken skjedde. Han skal ha vært våken i 23 timer. Det fatale krasjet ble beskrevet på følgende måte:

- Jeg er sykepleier og var på vei hjem etter endt nattevakt. Etter å ha passert lyskrysset ved Sognsveien, så jeg to mennesker som gikk midt på fortauet på vei mot Ullevål. Jeg passerte de med en hastighet som var høyere enn gangfart, antakeligvis 15 km/t. Videre valgte jeg å svinge mellom to fotgjengere som gikk bak hverandre, men kan ikke svare på hvorfor, forklarte tiltalte i retten i forrige uke, og fortsatte:

- Etter å ha passert disse krasjer jeg styre mot styre med en møtende syklist. Hennes forhjul er til høyre for mitt. I sammenstøtet faller begge to. Jeg treffer henne 1.5 meter ut fra veibanen, faller til venstre og får et lite skrubbsår på venstre kne. I det jeg falt tenkte jeg at det var min feil, fordi hun vanskelig kunne skjønne at jeg tok manøveren mellom de to.

Tiltalte forklarte videre at han etter ulykken snudde seg mot den kvinnelige syklisten og skulle spørre om det gikk bra etter fallet.

- Jeg antok at hun var i samme situasjon som meg og hadde noen lettere skrubbsår. Dette fordi jeg ikke opplevde sammenstøtet som voldsomt. Det var forferdelig da jeg så henne ligge midt i veibanen, mest sannsynlig påkjørt av en buss. Jeg så det var alvorlig. Hun var livløs og blek, forklarte han.

Tiltalte forklarte at han øyeblikkelig ringte etter ambulanse og hadde kontakt med sentralen helt de var på stedet.

- Deretter avga jeg forklaring til politiet, fortalte han.

.

Reklame

Husker du disse to idiotene?

Kommentarer til denne saken