KARL JOHAN (Nettavisen): Frp-toppene Sylvi Listhaug og Jon Helgheim går konkret til verks når de vil stramme inn på integreringsfeltet.

Nå er delrapport en klar, og Nettavisen er til stede og dekker fremleggelsen.

Frp-toppene la ikke skjul på at de mener Norge bør følge Danmarks strenge linje på en rekke felt.

- Vi trenger ikke fagfolk som støtter oss, vi lanserer det vi synes er gode ideer og som allerede er i Danmark, sa Listhaug.

- Ghettofisering i Oslo i dag

- Legger vi den danske modellen til grunn, er det fire delbydeler i Oslo som kvalifiserer til å være ghettoer i dag, sa Helgheim.

De fire er Furuset, Fossum, Hagenstua og Rommen, ifølge grafen Frp presenterer i rapporten.

I tillegg er følgende delbydeler i "faresonen": Bydel Stovner, Lindeberg, Trosterud, Veitvet, Bjørndal og Bjørnerud.

Draps-statistikk Malmø vs New York

Listhaug sa også at Frp vil sidestille arrangerte ekteskap med tvangsekteskap - og forby søskenbarn-ekteskap.

Frp-toppene advarte mot kriminalitetsutviklingen i Malmø vs New York og viste til statistikken under:

Les hele rapporten her (PDF)

- Fratas barnetrygden

Frp slår hardt ned på de foreldre som sender barna på for eksempel koranskole i utlandet.

- Foreldre som sender barn på lengre utenlandsopphold som hemmer integreringen skal fratas barnetrygden og ytelser skal tilbakebetales, heter det i rapporten.

Mer om Frp-forslagene:

 • Det innføres skjerpet straffesone med dobbelt straff etter dansk modell i særlig utsatte boligområder eller i sentrumsområder som har høy dokumentert kriminalitetshyppighet.
 • Handlinger som typisk vil kunne falle inn under bestemmelsen om dobbel straff, vil typisk være trusler, hærverk (bilbrann), tagging, vold, bæring av kniv og andre våpen, ran, tyveri, narkotikaomsetning m.m.
 • For mer alvorlige forbrytelser som for eksempel alvorlige voldshendelser med våpen, voldtekt og drap bør det vurderes om handlinger på utsatte steder bør tillegges som et straffeskjerpende moment.
 • Oslo Sentrum bør defineres som en skjerpet straffesone, trolig sammen med en rekke andre områder i hovedstaden.
 • Gjengkriminelle gis dobbeltstraff etter dansk modell. Det betyr at en gjengkriminell som begår et lovbrudd i en skjerpet straffesone kan få firedoblet straff. Politiet eller annet myndighetsorgan gis i oppgave å definere hvem som er gjengkriminelle.
 • Det skal tas i bruk aktiv punktmarkering som politimetode etter mønster av blant annet Malmø-politiet slik at de mest hardbarkede kriminelle skal fotfølges med sikte på rask fengsling for å få dem ut av den kriminelle løpebanen og for å beskytte samfunnet. • Det etableres flere ungdomsplasser i egne ungdomsfengsel. 45
 • Det etableres egne forsterkede lukkede barnevernsinstitusjoner.
 • Det opprettes et eget løp med hurtigdomstol for gjengkriminelle for å sikre rask reaksjon.
 • Det innføres nulltoleranse mot all utagerende oppførsel mot politiet, som straffes med høye bøter og eller fengsel.
 • Det gjennomføres mer aktiv bruk av områdeforbud og oppholdsforbud for kriminelle gjengangere, for eksempel fra sentrum eller belastede boligområder.
 • I samarbeid med barnevern, skole og politi gis det utvidet adgang til å flytte de mest belastede kriminelle gjengangerne fra kommune, bydel eller skole.
 • Det gis store bøter og vurderes fengselsstraff for våpenbesittelse på offentlig sted. Skal også gjelde knivbruk.

Sylvi Listhaug sendte live fra pressekonferansen på sin Facebook-side, og du kan se videoen nedenfor:

Frp foreslår tilsyn med koranskoler

Før fremleggelsen har flere av partiets forslag blitt kjent. Ifølge Fremskrittspartiet foregår koranopplæring i lukkede miljøer uten innsyn og kontroll fra norske myndigheter. Nå vil partiet ha endring.

I november i fjor satte Frp ned et eget innvandringsutvalg ledet av nestleder Sylvi Listhaug. På Frp-landsmøtet til helgen legger utvalget fram en rapport der de foreslår å kartlegge og føre tilsyn med koranskoler i Norge, skriver Dagen.

– Det har kommet fram at i Drammen har de koranskoler som er drevet på en måte som er ganske skremmende. Barn som lærer ting som ikke er akseptabelt i forhold til norske verdier, sier Listhaug til Dagen.

I rapporten konkluderes det med at koranskoler ikke er noen god arena for integrering. Samtidig heter det at man har lite kunnskap om hvor mye tid barna bruker på koranskole og hva de lærer der.

– Det er ganske åpenbart at dersom barnet ditt er inne i et lukket miljø der det sannsynligvis snakkes lite norsk og man bruker all tiden på å pugge koranvers, er ikke det en bidragsyter til bedre integrering og språkkunnskaper, sier Jon Helgheim. Han er innvandringspolitisk talsmann i Frp og nestleder i innvandringsutvalget.

Helgheim mener barn som i dag går på koranskole har behov for mer sosialisering med norske barn.

– Dette er barn med behov for andre impulser, for å sosialisere seg med norske barn for å bli en del av det norske samfunnet og lære språket bedre.

Vekst i innvandring

I rapporten, som kom torsdag, ligger det flere grafer som viser hvordan innvandringen i Norge har utviklet seg gjennom årene. Her er noen av dem: