– Skal det være attraktivt å bo i nord så må man utvikle landsdelen videre, ikke la én del av befolkningen overkjøre resten og gjøre landsdelen om til et museum, sa Sylvi Listhaug på Fremskrittspartiets landsstyremøte lørdag.

Den betente konflikten mellom vindkraft og reindrift på Fosen ble tema under partilederens tale til sentralstyret på Gardermoen.

Listhaug understreket at høyesterettsdommen i reineiernes favør må følges opp, men fastholdt samtidig at alle er omfattet av likhetsprinsippet.

– Frp er imot at vi skal ha lover som gir bedre rettigheter til enkelte grupper basert på deres etniske opprinnelse, sa partilederen og fulgte opp med:

– Det er fullt mulig å ivareta samisk kultur, uten å ha lover som forskjellsbehandler etniske grupper.

Listhaug hevdet videre at reindriftsnæringen har makt til å stoppe og utsette prosjekter «som skaper levende lokalsamfunn for alle».

Les også: Fullt kjør med Støre i Karasjok: – Håper han lytter til oss

– Viktigere enn på lenge

Listhaug advarte mot å gi reindriftsnæringen det hun kaller en «vetorett mot utbygging av infrastruktur og industriutvikling i nord».

– Det er viktigere enn på lenge å legge til rette for at folk vil bo og skape seg et liv i Nord-Norge, sa Listhaug.

Rundt 1800 reinsdyr eid av 32 personer har sitt hjem i Fosen reinbeitedistrikt. Det samme har vindmølleparken Fosen vind, som er Norges største vindmøllepark.

Høyesterett fastslo i oktober 2021 at de to store vindparkene på Fosen ble oppført i strid med samenes urfolksrettigheter og konstituerte et menneskerettighetsbrudd mot reindriftssamene i området, og deres rett til kulturutøvelse.

Siden det har debatten rast rundt hvorvidt man skal ta hensyn til natur og urfolk i det grønne skiftet.

Skulle aksjonistene vinne fram, viser beregninger at det vil koste en vanlig husholdning i Trøndelag 1000 kroner i året mer i strømregning.

Les også: Sverige har over 2000 vindturbiner i reinbeiteområder: – Går utmerket godt

Flertallet taler imot

Kun én av fem vil rive Fosen-vindmøllene. Det kommer fram av en undersøkelse utført av InFact, på vegne av Nettavisen.

InFact har spurt 1023 nordmenn om de er villig til å betale mer for strømmen slik at reindriftssamene kan få gjenoppbygget vinterbeitet på Fosen. Her svarer et klart flertall nei.

Det kommer som ingen overraskelse på ordfører i Porsanger kommune i Finnmark, Aina Borch (Ap).

I Nord-Norge er motstanden mot høyere Fosen-strømregninger størst, viser tallene.

– Det går en tålegrense for hva vi kan betale fremover. Prisstigningen er høy, vi lever i dyrtid, mange av utgiftene til vanlige husholdninger øker. Det er viktig å ta med i regnestykket når vi skal diskutere løsninger for fremtidens strømbehov, sier Borch til Nettavisen.