Frp fremmer nå et forslag om at en kriminell som er medlem av en gjeng, skal straffes firedobbelt så mye.

- Vi er inspirert av at Danmark har innført dette. Det har bidratt til bedre forhold i belastede områder. Vi mener vi bør gjøre det samme her, sier Sylvi Listhaug i et intervju med Aftenposten.

Dobbelt straff

Listhaug er leder for Frps innvandrings- og integreringsutvalg, som til helgen vil legge fram sin første rapport på landsmøtet.

Der kommer det blant annet frem forslag om skjerpede straffesoner med dobbelt straff, etter en dansk modell, i spesielt utsatte boligområder eller i sentrumsområder som har dokumentert kriminalitetshyppighet.

Det foreslås også firedobbel straff for gjengmedlemmer som begår kriminelle handlinger i de gitte straffesonene.

Utvalget til Frp har nylig vært på studietur i København og Malmö for å lære av kampen mot tung gjengkriminalitet. I den sistnevnte byen var det nesten dobbelt så mange drap per innbygger som New York i 2018, ifølge rapporten.

- Svært vanskelig

Professor ved det Juridisk fakultet på Universtitet i Oslo, Bård Anders Andreassen, tror forslaget «i utgangspunktet er svært vanskelig å få gjennomført».

Videre mener han at forbudet mot dobbeltstraff er «et sentralt og ufravikelig krav i menneskerettheten og den europeiske menneskerettskonvensjonen».

Han får støtte av fagdirektør ved Norges institusjon for menneskerettigheter, Anine Kierulf, som mener straff skal «avskrekke fra og forebygge straffbare handlinger».

- Dobbel straff kan høres ut som en god idé. Det blir verre hvis det bare bor en klasse mennesker eller grupper med minoritetskjennetegn, som pinsevenner, eller bare muslimer i disse områdene. Da vil skjerpelsen i realiteten ramme på en måte som diskriminerer enkelte grupper. Det er også et spørsmål om det virker. Det er ikke noen forskning som tilsier det, sier hun.