Gå til sidens hovedinnhold

Symra skal bli en blomst i det nye senteret

I løpet av tre år skal det skje mye på Lambertseter, og når det nye senteret står ferdig i oktober 2008, vil Symra være som en blomst i komplekset.

Vi håper at dette skal bli det nye senteret for Nordstrand bydel, og det skal inneholde mye, sier administrerende direktør i OBOS Forretningsbygg, Carl Henrik Eriksen.
Lambertseter senter har gjennomgått flere ombygginger og utbygginger, men lenge har man ventet på det store løftet. Nå er planene klare, og da siste brikken falt på plass - at OBOS skulle få kjøpe Symra - kan hele spillebrettet presenteres.

Vedtak

Riktignok må vi vente på bystyrets formelle vedtak som sier at at vi får kjøpe Symra, men det er tverrpolitisk enighet, sier Eriksen.
Og dette vedtaket blir fattet i Rådhuset allerede idag . Vi er veldig godt fornøyd med en avtalen som nå er klar, og det vet jeg også mange andre er. For nå kan Lambertseter senter få et virkelig løft - ja, bli et helt nytt senter.

3 år til åpning

Det er mye som skal gjøres med senteret, og derfor forteller planer at offisiell gjenåpning først blir i oktober 2008. Vi håper at det ikke kommer kjepper i hjulene som forsinker, men tror det skal holde. For det ligger mye planarbeid til grunn for det vi nå skal starte på.

Kino i oktober

Om tidsperspektivene forteller at mye vil skje først langt frem i tid, vil også noe komme igang raskt.
Symra som kino skal komme igang igjen om kort tid. Norsk Kinodrift blir vår samarbeidspartner, og om ikke uforutsette hindringer kommer i veien, vil første kinoforestilling bli allerede nå 3. oktober.
Og den blir kontinuerlig som andre kinoer?
Ja, det skal være permanent kinodrift, men det må bli en stopp i perioden hvor det gamle kinolokalet bygges om. Byggestart for det nye senteret har vi satt til 1. januar 2007, og så skal som nevnt alt være ferdig i oktober 2008.
Planer og tegninger viser en ny kino med to saler med h.h.v. 85 og 209 plasser. I tilknytting til kinoen planlegges serveringssted(er), men her er ikke detaljene klare enda.
Vi ser for oss fremtidens Symra som et kulturhus, og dette betyr bl.a. at også biblioteket får nye lokaler her, sier eiendomssjefen i OBOS, Synnøve Sterri. Videre ligger i planene at det to dager i uken skal være lokale kulturaktiviteter her.
Tegninger viser at bygningen planlegges slik at man også utenfra skal kunne se at det er aktivitet her.
Den gamle kinobygningen blir bygget inn i det nye senteret slik at man bevarer det opprinnelige. Byantikvaren har pekt på at Symra er bevaringsverdig, sier Carl Henrik Eriksen.

Helt nytt senter

Når nye Lambertseter senter gjenåpnes, vil det være helt nytt. Dagens eldste del vil ikke ha forretninger, Skomakergata er borte, et helt nytt bygningskompleks er på plass mellom Lambertseterveien og bensinstasjonen og de fire parkeringsplassene er erstattet med et nytt parkeringshus med 700 plasser.
Med å lage et parkeringshus vil vi få gjort noe med dagens noe uryddige og lite sikre trafikksystem, sier Eriksen.

Ikke boliger

Et annet element som også blir borte, er huset som idag rommer biblioteket i 1. etasje og boligene.
Boligene blir ikke erstattet. De vil ikke passe inn i det nye komplekset, sier administrerende direktør Eriksen. Men Langbølgen 1 - høyblokka - blir det ikke gjort noe med. Denne bygningen er ikke vår.

T-banen

Forhandlinger med Oslo Sporveier er enda ikke ferdige, men mye tyder på at det skal bli en vesentlig bedre tilgjengelighet mellom T-baneområdet og det nye senteret. En direkte adkomst mellom perrong og senter er tegnet inn.

Stort tilbud

Hvordan blir forretningstilbudet i det nye senteret?
Vi har hatt markedsundersøkelse for å få et bilde av hva kundene ønsker seg. Derfor jobber vi nå med å få en leietakermiks som kan tilfredsstille, sier eiendomssjefen.
Vil de eksisterende forretningene bli med inn i det nye senteret?
Det har seg slik at mange av leiekontraktene går ut nå . Ikke tilfeldig at vi tar ombyggingen akkurat nå. Hvem som blir med i det nye senteret er derfor uklart. Men som sagt - vi vil ha et sentertilbud som skal tilfredsstill det store publikum, sier Synnøve Sterri.

Ombyggingen

Mye skal som sagt skje, og det er derfor viktig med nøye planlegging i forkant. Vi har jo bygget om en del sentre så vi har erfaring, sier Eriksen.
Anleggsperioden begynner altså 1. januar 2007, og fra da vil området bære sterkt preg av virksomheten. Deichmanske bibliotek skal midlertidig ut i brakke på P-plassen på østsiden av Cec. Thoresens vei. Kinoen må stenge og det samme med forretningene i Skomakergata.
En så stor ombygging blir selvfølgelig en belastning både for kunder og de næringsdrivende. Men det må til om vi skal få et godt senter, og jeg kan love at det blir flott, sier Eriksen. Trøsten er at når vi gjenåpner på høsten i 2008, vil vi ha et nærsenter med et rikt tilbud og hertil en moderne kino i et flott kulturhus.

Reklame

På tilbud: Den norske skogsmaskinen barna elsker