– Menneskeskapte kriser rammer hardt. Vi ser at behovet for nødhjelp øker. En del akutte konflikter og krisesituasjoner holder på så lenge at det også oppstår behov for mer langvarige tiltak, sier direktør Jon Lomøy i Norad.

I alt ga Norge 34,1 milliarder kroner i offisiell utviklingshjelp i 2017. Av dette utgjorde nødhjelp 4,43 milliarder kroner, eller 13 prosent av bistanden. Det er en økning på 653 millioner kroner fra året før, viser statistikk fra Norad som blir offentliggjort mandag.

Over halvparten av nødhjelpen gikk til Midtøsten, hvor Syria fikk mest med 907 millioner kroner.

Også når det gjelder bistand fordelt på land, havner Syria på topp med til sammen 1,07 milliarder kroner, inklusive nødhjelp.

Mer til Afrika

Mye nødhjelp ble også gitt til Afrika. De krigs- og konfliktrammede landene Sør-Sudan, Somalia og Nigeria fikk til sammen 778 millioner kroner.

Når det gjelder tradisjonell bilateral bistand, økte andelen til Afrika og Midtøsten i 2017. Drøyt 6 milliarder gikk til de minst utviklede landene.

– Skal vi nå bærekraftmålene om å utrydde fattigdom innen 2030, er det nødvendig å prioritere de fattigste landene. De nye tallene viser at Norge gjør nettopp det, sier utviklingsminister Nikolai Astrup til NTB.

Mer til helse og utdanning

Også regjeringens satsingsområder helse og utdanning opplever vekst.

I fjor ga Norge 5,12 milliarder kroner i helsebistand, en økning fra 4,7 milliarder kroner året før. Vaksinealliansen GAVI, Verdensbank-gruppen og Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria var de største avtalepartnerne.

Samtidig gikk 3,16 milliarder kroner til utdanning, Solberg-regjeringens bistandspolitiske flaggskip. I tillegg kommer bistand til utdanning i humanitære kriser på til sammen 393 millioner.

– Satsingsområdene helse og utdanning har bidratt til at flere barn vokser opp fordi de får tilgang til helsetjenester, og millioner av barn har fått tilgang til utdanning, sier Astrup.

Derimot økte bistanden til klimatiltak i fattige land marginalt, fra 3,55 milliarder kroner i 2016 til 3,73 milliarder kroner i 2017.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her