Gå til sidens hovedinnhold

t Fakta

Endringer i forhold til bydelsdirektørens forslag

n Kr. 10.000 avsettes til kulturpris for Bydel Ullern i 2008
n Kr 1 500.000 avsettes til eldresentrene.
n Kr. 300.000 avsettes til Mads Voksen og Mads juniorklubb.
n Kr. 200.000 avsettes til lønnsmidler Blokkaveien bolig.
n Kr. 400.000 avsettes til lønnsmidler til Lysehagan, Ø. Skogvei, Dr. Baches vei og Jonas Dahls vei.
n Kr. 70.000 avsettes til velferdsmidler for funksjonshemmete.
n Kr. 100.000 avsettes til dagsenterplasser Silurveien.
n Kr. 100.000 avsettes til kjøp av fritidstilbud til funksjonshemmete.
n Kr. 125.000 avsettes til Skolehelsetjenesten.
n Kr. 1 050.000 avsettes til dagsenterplasser Smestad.
n Kr. 450.000 avsettes til å opprette 2 stillinger i oppsøkende virksomhet mot barn og unge.
n Kr. 500.000 avsettes til barne- og ungdomspsykiatri.
n Kr. 100.000 avsettes til kjøp av rusplasser. Forslaget ble vedtatt med 13 stemmer (7H, 3A, 2V, 1SV) mot 2 stemmer (2F).
n Kr. 150.000 avsettes til kjøp av støttekontakter.
n Kr. 300.000 avsettes ikke til økt bemanning ved søknadskontoret.
n Kr. 462.000 avsettes hjemmesykepleien.
n Kr. 1 000.000 avsettes til vikarer i barnehagene.

Reklame

Slik får du kajakk til en tidel av vanlig pris