Gå til sidens hovedinnhold

t Fakta

Dette er saken: E6-lokket i Groruddalen

n Det er tverrpolitisk enighet om å bygge mijlølokk over E6 fra Alnabru til Ellingsrud.
n Prosjektet er tilgodesett med 1 milliard i Oslopakke 3. Lokket skal etter planen bygges i perioden 2018-2027.
n De blå og røde partiene inngikk et kompromiss i bystyrets junimøte. De blå fikk ja til bygging av ny godsterminal på Nyland syd. De røde fikk støtte til forskuttering av E6-lokket, samt en rekke viktige miljøtiltak. Byrådet har fått i oppdrag å jobbe med dette.
n Byråd Peter N. Myhre ser ikke noe poeng i å jobbe videre med saken og har lagt saken i skuffen.
n Arbeiderpartiet mener Fremskrittspartiet nå trenerer og sabotererer viktig groruddalssatsning.
n Byrådet har - i følge Gerhardsen - heller ikke fulgt opp disse sakene:
n Tungtransportnett for Groruddalen.
n Trafikkskjerming i øvre del av Nedre Kalbakkvei.
n Sammenhengende sykkelveitrase gjennom Alnaparken og terminalområdet.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial