Gå til sidens hovedinnhold

t Fakta

Fakta om Haugenstua:

n Per 1.1.06 bodde det 3.753 personer på Haugenstua. Av disse er 2036 personer av annen opprinnelse enn norsk-etnisk.
n Området består av tre borettslag - Smedstua, Smedvollen og Haugenstua med totalt 1.342 boenheter.
Her er tiltakene:
n Lage stedsanalyse - 300.000 kr
n Gi Haugenstua et bedre omdømme, ha egne kulturarrangement - 300.000 kr
n Utvikle Haugenstua nærmiljøsentral. Sysselsetting, kulturutveksling, kafe/møtested - 200.000
n Gjenbrukssentral - innvandrerkvinner ut i jobb - 2,6 mill
n Møteplass for seniorkvinner. Forebygge god helse for høyrisikogrupper - 900.000 kr
n Samarbeid med OBOS om ytre miljøtiltak. Vedlikehold, søppelrydding, gressklipping - 200.000 kr
n Bygge nærmiljøanlegg på Byggern. 1.5 mill
n Gangvei Stig skole - Byggern - 200.000 kr
n Rehabilitering av grusbanen ved Stig skole - 200.000 kr
n Skape sikker skolevei Stig skole. Bygge fortau - 200.000 kr
n Osloungdommens motorsenter. Elever på 10. trinn tilbys undervisning innen motor og mekanikk 5 dager i uken. 9. trinn tilbys undervisning i friluftsliv - 1.2 mill
n Motorsenter skatehall - 200.000 kr
n Ungdomshuset Opp & Fram - nye klubblokaler - 750.000 kr
n En lysere hverdag - ny belysning på veier og gangstier. Økt trygghet for beboerne - 3.2 mill
n En lysere Rommensletta. Belysning langs gangveisystemet
n Prosjektering av kunstgressanlegg på Rommensletta. Midler ikke bevilget men bydelen ønsker 500.00 til dette.
n Utemøbler og beplantning. Montere bord, benker, søppelkasser, lekeanlegg - 500.000 kr
n Parsellhager - for familier med interesse for hagearbeid - 200.000 kr
n Utsmykning - gjøre monotone bygg mer fargerike. Kjøpe kunstverk fra Blå Sone prosjektet - 300.000 kr

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai