Gå til sidens hovedinnhold

t Fakta

Andre tiltak for å redusere avfallsmengden:

Øke graden av ombruk og gjenvinning, blant annet i samarbeid med frivillige organisasjoner, attføringsbedrifter, m.v.
Øke antall gjenbruksstasjoner, minigjenbruksstasjoner og returpunkter Henteordninger for farlig avfall i bydeler og borettslag
Plan for innføring av avfallssug som innsamlingsmåte
Fortsatt forbrenning av restavfallet med energiutnyttelse

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien