Gå til sidens hovedinnhold

– Ta mer ansvar

Matministeren raser mot matvarekjedenes prishysteri.

Isafjördur (ANB): Matvarekjedene må ta samfunnsansvar og ikke bare tenke på billig mat.

Det er beskjeden fra landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

– Det har blitt for stort fokus på billig mat og matvarekjedenes egne merkevarer. Det går ut over tilbudet av økologisk mat og norsk nisjemat, sier Lars Peder Brekk (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Den norske landbruksministeren henvendte seg torsdag til sin svenske kollega Eskil Erlandsson for å komme i dialog med EU om denne problemstillingen. Sverige har dette halvåret formannskapet i EU, og Erlandsson blir dermed en nøkkelmann.

De nordiske landbruks- og fiskeriministerne har vært samlet til sommermøte i Isafjördur nordvest på Island, og her benyttet Brekk anledningen til å ta opp matvarekjedenes stilling med Erlandsson.

Har lyktes
Brekk viser til at Landbruks- og matdepartementet i flere år har jobbet for å få fram større mangfold i butikkenes matutvalg.

– Vi har lyktes med å få fram flere økologiske produkter og mer særpreget norsk nisjemat. Det har vært jobbet tett og godt opp mot bransjen på dette saksområdet, og det har gitt positive resultater i form av økt salg av økologisk mat og annen nisjemat. Vi har altså lyktes rimelig bra, sier Brekk.

– Men nå er vi bekymret over utviklingen i matvaremarkedet. Etter at finanskrisen slo inn over oss så har pendelen igjen svingt og gitt som resultat at kjedenes fokus nå er satt mer på billig mat og da spesielt kjedenes merkevarer, sier Brekk og nevner NorgesGruppens First Price som eksempel.

Et dilemma
– Her ligger åpenbart et dilemma. Bransjen må ta samfunnsansvar og fortsatt ha fokus på økologisk mat og spesielle produkter. Nå virker det som at fokuset først og fremst er billig mat i form av egne merkevarer slik som eksempelvis First Price. Vi ønsker derfor en dialog med dagligvarebransjen om dette. Samtidig undersøker vi hva som skjer i EU og andre land for å se om det er noe her vi i Norge kan lære av.

– Så du øyner at Europa er bedre enn Norge på å tilby et mangfoldig mattilbud?

– Vi ser blant annet at man i Storbritannia jobber med å ansvarliggjøre dagligvarebransjen. Også andre land ser på maktstrukturen i bransjen.

Stor makt
– Har de fire store matvarekjedene i Norge for stor makt?

– Det er klart at når det bare er fire kjeder som dominerer i Norge, så har de stor makt. Jeg er opptatt av at kjedene ikke misbruker sin makt. Bransjen må ta samfunnsansvar og stille opp for norsk matproduksjon, sier Brekk.

Eskil Erlandsson er godt kjent med de norske forholdene.

– Vi har den samme situasjonen i Sverige. Også i de store byene i Europa er situasjonen den samme, mens den er noe annerledes ute på landsbygda. Vi har hatt denne diskusjonen i EU i ett års tid. Prisnivået gikk opp da råvareprisene gikk opp for halvannet år. Etter det har prisene blitt liggende på et høyt nivå selv om produsentprisene har sunket med 30 prosent på mange varer, sier den svenske statsråden.

Forslag kommer
– Rådet i EU har bedt kommisjonen komme med en analyse, og det har blitt satt ned en høynivågruppe. Den gruppen skal presentere sitt forslag på mandag. Her får vi forslag på hva som kan gjøres for at produsentpris og konsumentpris ikke skal sprike for mye. I Sverige kaller vi dette for krokodillegapet, sier Erlandsson.

Kommentarer til denne saken