Se video fra det franske nyhetsbyrået AFP:

Seks unge kvinner forsøkte torsdag morgen å gjennomføre en demonstrasjon i Kabul for å hevde sin rett til utdanning. På kort tid ble de forhindret av soldater fra Taliban som viste kvinnene bort og forsøkte å hindre journalister på stedet fra å ta bilder, melder AFP.

Det ble også skutt i luften, forteller journalister på stedet.

- Ikke knekk pennene våre, ikke brenn bøkene våre, ikke lukk skolene våre, sto det på et av bannerne som kvinnene brukte i demonstrasjonen, melder avisa Le Soir via AFP.

Stoppet med makt

Budskapet falt åpenbart ikke i god jord hos Taliban, som med makt grep inn og stanset demonstrasjonen som fant sted utenfor en jenteskole i den østlige delen av Afghanistans hovedstad.

De seks kvinnene bar slør og hadde på seg munnbind da de ved 08-tiden lokal tid kom for å demonstrere for kvinners rett til utdanning.

På et av bannerne sto det på engelsk, «Ikke politiser utdanningen».

- Har vokst opp med håp

- Disse jentene tilhører en generasjon i Afghanistan som har fått vokse opp med håp om mangfold og like rettigheter. Det er positivt at de står opp og forsvarer sin rett til utdanning, og det er veldig synd at de blir møtt på denne måten, sier Tuva Todnem Lund, leder i Norsk Studentorganisasjon, til Nettavisen.

Organisasjonen har engasjert seg for kvinners rettigheter i Afghanistan og bedt Norge ta et globalt ansvar i Sikkerhetsrådet.

- For oss er dette med like muligheter til utdanning helt sentralt. Utdanning er kjempeviktig for å løfte og nå målene FN har satt om bærekraft, sier Lund.

Hun ber norske myndigheter ta ansvar for at studentene i Afghanistan får fullføre utdaninngen og ber Norge gjennom FN jobbe for at også flyktninger fra Afghanistan får fullføre sin utdanning.

- Det er viktig Norge er tydelig i kommunikasjonen utad om kvinners rettigheter, sier NSO-lederen og peker på at Norge også kan påvirke gjennom bistandspenger.

Strenge restriksjoner

Siden Taliban tok over makten i landet i august har de i økende grad ekskludert kvinner fra det offentlige liv. Kvinner med høyere jobber i departementene har mistet jobben sine. Det er er innført strenge restriksjoner for jenter som ønsker å ta høyere utdanning. Departementet for kvinnesaker er avviklet og et nytt departement for dyd og forebygging av umoral har sett dagens lys, melder NTB via AFP.

En del kvinner har modig protestert mot de nye, ekskluderende reglene, men Taliban har flere ganger svart med slå hardt ned på – og forby – demonstrasjoner.