- Norge har med en overordnet ambisjon, og det er å holde 1,5 gradersmålet i live. Dette er eksistensielt, presserende og det er mulig hvis vi i felleskap trapper opp våre forpliktelser, innledet Støre.

- Norge har skjerpet sine klimamål, og jeg oppfordrer alle, og spesielt de store utslippslandene, til å følge etter, sa Støre.

Statsministeren viste til at den nye regjeringen har skjerpet klimamålene sine i Hurdalsplattformen og lover å kutte utslippene med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

Bistand

Samtidig skisserte han tre satsingsområder for den norske klimapolitikken.

- Norge har redusert sine utslipp og vi vil hjelpe andre med utslippskutt og tilpasning, sa Støre.

- Vi kommer til Glasgow med tre faste forpliktelser. For det første vil vi følge opp invitasjonen til det britiske vertskapet. Vi er villige til å doble vårt bidrag til klimafinansiering til mer enn 1,6 milliarder dollar innen 2026 (14 milliarder kroner). Det bil bidra betydelig til å nå målet om 100 milliarder som ble satt i Paris, sa Støre.

- Vi vil støtte investeringer som kan hjelpe til med å fase ut kull og andre fossile kilder. Vi vil starte opp et nytt klimainvesteringsinitiativ som skal støtte fornybar energi i utviklingsland, sa Støre.

Oljefondet

Videre lovet Støre at finanssektoren også må spille en rolle i klimakampen.

- Oljefondet er verdens største statseide fond, investert over hele verden. Vårt mål er å gjøre det til det ledende fondet innen ansvarlige investeringer og i håndteringen av klimarisiko, sa Støre i talen.

Han understrekte at klimarisiko er en finansiell risiko, og må behandles deretter.

Grønn teknologi

Det neste området som ble trukket fram, er overgangen til fornybare, sirkulære og bærekraftige løsninger.

- Vi har mål om å utvikle og eksportere ny teknologi som også kan være nyttig utenfor våre grenser, sa Støre.

Han la vekt på en aktiv industripolitikk for å hjelpe ny teknologi over kneika.

- Norge er i posisjon til å ta en lederrolle i å utvikle havbaserte løsninger som havvind, grønn skipsfart, CO2-fangst og lagring, hydrogen og elbåter, sa statsministeren i talen.

Krystallklart budskap

Avslutningsvis hadde Støre et tydelig stikk til klima-verstingene som ikke vil forplikte seg til klimamål for å finne en felles løsning på klimakrisen.

- Så, mine venner, vi kan ikke tillate at noens passivitet skal være et argument for at resten av oss skal mislykkes i å handle sammen. Nå er tiden inne til å trappe opp, avsluttet Støre.

Varslet at Støre ville holde en linjetale

I forkant av innlegget varslet klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) at Støre ville holde en linjetale med et internasjonalt perspektiv på regjeringens klimapolitikk.

- Det skal bli en tale som setter en tydelig kurs, sa Eide tidligere på tirsdag.

Statsminister Støre fikk sitt første møte med USAs president Joe Biden under klimatoppmøtet i Glasgow.

De to møttes på en mottakelse mandag der en rekke stats- og regjeringssjefer var til stede.

- Det var en god samtale. Han kjenner Norge godt fra tiden da han var visepresident, sa Støre til NTB.

Den amerikanske presidenten vektla samarbeidet med Norge, ifølge Støre. De to snakket blant annet om innsatsen for bærekraftig forvaltning av havene.

Tirsdag ble det kjent at Støre etterfølger Erna Solberg som leder for det internasjonale havpanelet.