Tank: Aktiviteten og ratene stiger

Det har vært en kraftig aktivitetsøkning i VLCC-markedet det siste døgnet, og ratene viser en svakt stigende trend

19.05.08 00:55

Det er meldt totalt 11 VLCC-slutninger i den Arabiske Gulf det siste døgnet, med blant annet stor aktivitet østover. Ratene er noe blandet, men bekrefter i tildels at det er en bedring i markedet.Det er april-lastene som nå er på full fart inn i markedet. 10 av de 11 slutningene gjelder laster i første uken av april.Blant slutningene er Frontlines New Vanguard, som får worldscale 105 for en reise til Japan med 260.000 tonn 3. april.Den sterkeste slutningen gjort frem til tirsdag morgen er 1989-bygde Lysaker som får ws 122 for en last 260.000 tonn til Østen. Skipet laster 4. april. Den moderne VLCC'en New Valor får ws 115 for en reise til Singapore, alternativt ws 110 til Sør Afrika.Vestover er også raten stigende, Tankers skal ha sluttet en VLCC på ws 100 til US Gulf med lasting første uken i april. Raten er opp 10 punkter fra helgen.Det bra fart også i Vest-Afrika for VLCC'ene, hvor det er gjort fem slutninger. Raten er på stigende kurs, den siste slutningen er gjort på ws 125 til US Gulf. Skipet, 2002-bygde Kyrakatingo laster 7. april. Det kan se ut til at det er mangel på tonnasje, for det gjort slutninger på datoer helt frem til 24. april i Vest-Afrika.Det er fortsatt litt lav aktivitet i suezmax-markedet, men raten ser ut til å ha bunnet ut. Det er meldt fire slutninger i Vest-Afrika, og ratene holder ws 150 nivået.I det indre Middelhav har ratene steget 5 punkter til ws 150 blant annet etter en første slutningen til tyrkiske Ceyhan på et år for å laste irakisk olje. Skipet skal laste 19. mars.I Nordsjøen er raten markert opp, og det sluttes på ws 155-160 til Nord-Amerika, opp 40 punkter fra helgen.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Nordic American Tanker Shipping eier tre suezmax'er som frem til oktober 2004 går på kontrakter til Shell med en garantert minimumsrate på 22.000 dollar dagen.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag