*Nettavisen* Nyheter.

Tank: Blandet til svak utvikling

Det har vært en blandet til svak utvikling i stortankmarkedet fredag og i helgen - litt tilbakefall i suezmax i Vest-Afrika og store sprik for VLCC'ene i Midtøsten

19.05.08 01:10

Det er meldt seks VLCC-slutninger i Gulfen siden fredag morgen, og ratene har stort sett utviklet seg sidelengs. Det sluttes fortsatt på ws 62,5 til Vesten, mens raten østover ligger på ws 75 til Sør-Korea.Et Frontline-skip er meldt sluttet til Europa, og får ws 62,5. Skipet laster 10. juli.Det er 1999-bygde Tokachi som er meldt sluttet på dette nivået, og laster 260.000 tonn allerede 24. juni.Front Duchess ble i forrige meldt sluttet, men det ser ut til at den feilet, for skipet er nå meldt sluttet på nytt og skal laste 2. juli. Reisen gjelder 260.000 tonn til Thailand. Raten er sterke ws 85, som er noe over markedet.Tre VLCC-slutninger meldt i Vest-Afrika, blant annet Front Century, som får ws 90 for en reise med 260.000 tonn til US GUlf. Raten er uendret fra tidligere slutninger.I det Indre Middelhav er lastene av irakisk olje kommet i markedet, og Tankers skipet Nordmillenium skal være sluttet med 2 millioner fat til US Gulf. Skipet får ws 100, og laster 28. juni.I Nordsjøen er Tankers-skipet Eagle Virginia meldt sluttet med en tilsvarende last til US Gulf på ws 87,5. Skipet laster 11. juli.Det er grei aktivitet i suezmax-markedet, men ratene er på vei ned i Vest-Afrika. Det er meldt slutninger helt ned på ws 143 etter at forventningene om laster med irakisk olje ble tatt ut i forrige uke. Totalt fire slutninger er meldt.Det er også meldt fire slutninger av suezmax'er også i Midtøsten. Det er ingen spesielle endringer i ratene, som ligger på ws 125 for reiser til India.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.