*Nettavisen* Nyheter.

Tank: Enorm suezmax-aktivitet

Det har vært frenetisk aktivitet i suezmax-markedet i Vest-Afrika det siste døgnet, etter at det ser ut til at eksporten kommer i gang igjen i Nigeria. Ratene ser ut til å ha bunnet

19.05.08 01:13

Det er derimot liten eller ingen aktivitet i VLCC-markedet, og det er kun meldt en slutning i Midtøsten. Det er ULCC Hellespont Embassy som er sluttet med 370.000 tonn til India på worldscale 102,5. Skipet laster 16. april.En slutning i Vest-Afrika til India, VLCC'en Utik får en engangsrate på 2,1 millioner dollar, og reiser 7.mai.Det er i suezmax-markedet det har vært fart det siste døgnet, og da i Vest-Afrika. Etter et par uker uten utskipning fra flere av Nigerias viktige oljehavner ventes det nå at eksporten kommer gang igjen. Dette har satt i gang et voldsomt slutningsrush i området.I tillegg til at produksjonen kommer i gang så er lagrene fulle av olje som ikke ble skipet som avtalt på grunn av urolighetene på Niger-delta. Flere slutninger ble rammet av force majeure-erklæringer fra Shell og ChevronTexaco.Det er meldt 12 suezmax-slutninger, og den høye aktiviteten ser ut til å ha stoppet det voldsomme ratefallet de siste to ukene. Det sluttes nå på ws 100+ til USA. Det er i hovedsak slutningsdatoer i slutten av april, og første uken av mai som er meldt. Frontline og Alliance Chartering er aktive med tre slutninger.Ratene ser også ut til å ha flatet ut i det Indre Middelhav, og det sluttes på ratenivåer mellom ws 97,5-100. Det er meldt fire slutninger.Det er stille i Nordsjøen.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag