Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Fallende trend

Ratene i VLCC markedet har fortsatt å falle litt denen uken som følge av god tonnasjetilgang. I Suezmax-markedet er også trenden negativ i Middelhavet

- Vi kan nok regne med at det sklir videre ned, men fra et veldig godt nivå til et fortsatt meget sterkt nivå, sier befraktningsmegler til iMarkedet torsdag.Følge Fearnleys er det ventet 29 VLCC'er ledige i Midtøsten de neste 30 dagene, mot kun 11 for en uke siden. Tallene inkluderer ikke Tankers og Frontlines skip.VLCC-ratene henholdsvis østover og vestover fra den Arabiske GUlf ligger på ws 152,5 og 120, ned fra ws 179 og 130 i forrige uke.I Vest-Afrika har VLCC-ratene sklidd ned fra ws 170 til US Gulf til ws 147,5.Suezmax-markedet i Vest-Afrika har vist styrke, men i det indre Middelhav er det ventet videre fall ifølge Fearnleys. Skipsmeglerhuset melder nå at suezmax'er nå ballaster ut av regionen for å finne laster andre steder. Suezmax-ratene i det indre Middelhav falt 10 punkter til ws 180 sist uke.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Nordic American Tanker Shipping eier tre suezmax'er som frem til oktober 2004 går på kontrakter til Shell med en garantert minimumsrate på 22.000 dollar dagen.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Black Week: 12 kupp du gjør hos Christiania Glasmagasin nå