Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Flat utvikling på stor aktivitet

VLCC-ratene i Midt-Østen har fortsatt å bevege seg sidelengs denne uken tross voldsom aktivitet det siste døgnet. Suezmax-ratene steg til nye rekordnivåer i Svartehavet

Det er meldt hele 14 VLCC-slutninger i den arabiske gulf det siste døgnet, men ratene fortsetter å holde seg rett over worldscale 100 for reiser til Fjerne Østen. Det var nivået ratene falt tilbake til gjennom romjulen og nyttårsferien.



Vestover er også raten uendret eller svakere. Et Tankers-skip er meldt sluttet til US Gulf på ws 80, og laster 270.000 tonn 23. januar. Det er noen punkter svakere enn forrige slutning.



Til Fjerne Østen ligger ratene nå på ws 100-105, som i snitt er et par punkter svakere enn i slutten av forrige uke. Blant slutningen er 1991-bygde Welsh Venture, som får ws 105 for en reise til Sør-Korea med 270.000 tonn 3. februar, mens Bergesens VLOO Berge Vik er rapportert sluttet på en tilsvarende reise på ws 100.



Det er i hovedsak lastedatoer for slutten av januar som nå sluttes.



To VLCC-slutninger meldt i Vest-Afrika, ingen spesielle rateutslag. I det indre Middelhav er Frontlines Front Lord meldt sluttet til ukjent rate fra Ceyhan med irakisk olje. Skipet skal laste 15. januar.



I suezmax-markedet fortsetter rateoppgangen fra nyttår etter et tilbakefall i romjulen. I Vest-Afrika er det meldt tre slutninger det siste døgnet, og raten til USA ligger stand by på ws 160. Frontlines Front Mindanao er rapprotert sluttet til Middelhavet på ws 170, og skal laste 30. januar.



I Middelhavet/Svartehavet er derimot ratene videre opp, det meldes nå slutninger helt opp på ws 180 intra-Europa. Det er Front Brabant som er rapportert sluttet på denne raten, og laster 24. januar.



Ingen slutninger meldt i Nordsjøen.



Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 40 VLCC'er + 1 nybygg, og 33 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 2 VLCC’er i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.



Bergesen har 10 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.



VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.



ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.



Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.



VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.

Reklame

Her får du oversikt over alle salgene