Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Fortsatt lav aktivitet

Stillstanden i stortankmarkedet har fortsatt det siste døgnet, men ratene holder foreløpig stand i påvente av mer aktivitet for april

Det er meldt kun tre VLCC-slutninger i Midtøsten det siste døgnet, og ingen kan sies å gi noe klar retning om rateutviklingen. To av slutningene er gjort til ukjent rate til henholdsvis India og US Gulf.Videre er VLCC'em Europa meldt sluttet til India på worldscale 155, raten er noe høyere enn markedet på grunn av tidlig lastedato, allerede 26. mars.En slutning i Vest-Afrika, hvor Tankers skal ha sluttet et skip til Kina. Lastedato er 22. april, og raten er oppgitt til ws 115, som er litt under tidligere nivå.I det indre Middelhav er 2001-bydge Famenne sluttet fra Sidi Kerir til US Gulf på ws 115, ned 5-10 punkter fra tidligere nivå. Skipet laster 26. april.Noe mer fart i suezmaxmarkedet i Midtøsten med fem slutninger meldt. Ratene ligger nå på 135-140 til Østen.Det er to slutninger i Vest-Afrika, hvor ratene stort sett er uendret fra tidligere nivåer. Det er gjort ws 165 til Europa og ws 155 til US Gulf.I det indre Middelhav og Svartehavet er det gjort fire slutninger, og ratene ligger på ws 155-165 nivå.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Nordic American Tanker Shipping eier tre suezmax'er som frem til oktober 2004 går på kontrakter til Shell med en garantert minimumsrate på 22.000 dollar dagen.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget