Gå til sidens hovedinnhold

Tank: Fortsatt lite ledig tonnasje

VLCC-markedet har blitt stille denne uken, men ratene holder seg foreløpig på nye og høyere nivåer. Tilgjengeligheten av VLCC'er i Gulfen er fallende

Det går frem av skipsmeglerhuset Fearnleys ukentlige rapport.Fearnleys mener at en del av forklaringen på det rolige VLCC-markedet så langt denne uken er langhelgen i USA. Det har så langt ikke påvirket ratene, som nå ligger på worldscale 71,5 til 72,5 for reiser østover, mens raten til Vesten er stabil å ws 55. I forrige lå raten østover på 67,5 og 70 til henholdsvis Japan og Singapore.Antallet slutninger i Midtøsten var 38 enheter den siste uken, mot 62 uken før. Det har imidlertid ført til at antallet moderne VLCC'er ledige for lasting de neste 30 dagene har falt fra 46 til 37, og da inkluderes ikke Tankers og Frontline.Fearnleys tror den kommende ferieperioden i Sør-Korea kan føre til at befrakterne begynner å sikre seg skip for lasting i oktober.I Vest-Afrika er ratene for reiser til US Gulf uendret den siste uken på ws 52,5.I suezmax-markedet er ratene nær uendret den siste uken, og ligger på henholdsvis ws 80 og 77,5 i Vest-Afrika og det indre Middelhav.Både suemax- og VLCC-markedet betegnes som stabile for den neste uken.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Reklame

Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger