Tank: Fortsatt stille i VLCC-markedet

Det er ingen store endringer i VLCC-ratene i Midtøsten, men aktiviteten er fortsatt liten, og det meldes nå om en rekke relets fra sørkoreanske og japanske befraktere for september

19.05.08 01:07

Det er meldt fem slutninger det siste døgnet i den Arabiske Gulf, og ratene fortsetter å holde seg rundt worldscale 40-41 en for reiser til Østen.Det er blant annet meldt slutninger av to World-skip. World Prelude får ws 41 for en reise med 235.000 tonn til Filippinene, og laster 2. september. World Prospect får en tilsvarende rate for en reise til Singapore, og laster samme dato.En befraktningsmegler opplyser at markedet kan ventes å svekkes, og viser til et stort antallet viderebefraktede skip fra sørkoreanske og japanske befraktere. Totalt skal det være 13 relets for Sør-Korea meldt for september og ni fra japanske befraktere. Dette ventes å tynge markedet gjennom den neste måneden.Det er to slutninger av VLCC'er i Vest-Afrika. Blant annet skal Front Highness være sluttet på ws 47,5 til Kina. Skipet laster 22. september. Videre er et Tankers-skip meldt sluttet med 260.000 ton til US Gulf, og laster 28. august. Raten er ws 60, uendret fra tidligere i uken.Kun en suezmax-slutning i Vest-Afrika meldt, skipet får ws 86,5 for en reise til Trieste, og laster 1. september. Dette understreker svekkelse som kom mandag og tirsdag.Det er stille også i det indre Middelhav, kun to slutninger, og raten er nå i nedre halvdel av ws 90-tallet. Tre slutninger i Nordsjøen, blant annet to til Kontinentet, Raten har nå falt til ws 85. Skipene laster i slutten av august.I det Karibiske hav er to Frontline-kontrollerte suezmax'er meldt sluttet til henholdsvis US Gulf og Spania. Front Brabant få ws 87,5 for reisen fra Venezuela til US Gulf og laster 17. august.Fakta:

Frontline eier og/eller opererer en flåte på 39 VLCC'er, og 27 suezmax'er og suezmax kombinasjonsskip. I tillegg ligger det 1 VLCC i datterselskapet Golden Ocean, disse går på lengre kontrakter til befraktere.Bergesen har 8 VLCC'er, 2 VLOO'er og 4 ULCC'er.VLCC (Very Large Crude Carriers), råoljetankskip på mellom 220.000 og 310.000 dødvekttonn.ULCC (Ultra Large Crude Carriers), råoljetankskip større enn 310.000 dødvekttonn.Suezmax, råoljetankskip på mellom 120.000 og 150.000 dødvekttonn. De største råoljetankskipene som kan gå fullastet gjennom Suez-kanalen.VLOO (Very Large Ore Oiler), skip på størrelse med en VLCC, men som kan ta enten olje eller malmlaster.Tidscerteparti (timecharter, t/c) - frakten avtales som leie for skip med mannskap. Befrakteren bestemmer hvordan skipet skal benyttes. Befrakteren betaler de "reiseavhengige" utgiftene som bunkers, havne- og kanalutgifter, samt utgifter til lasting og lossing, mens mannskap, administrasjon etc. dekkes av reder.Worldscale (WS) – Fraktesystemet Worldscale er en tabell som gir antall dollar per tonn olje for nesten enhver tenkelig reisekombinasjon. Fraktratene i tabellen - de såkalte flat-ratene - betegnes Worldscale 100 (W100).Flat-raten er den raten per tonn som gir standardskipet (for tiden et skip på 75.000 dwt) en inntjening på USD 12.000 per dag på T/C-basis for den gitte reisen. Der flat-raten er USD 10,00 per metrisk tonn, vil ratenivået ved W50 bli 50 prosent av basisraten W100, altså USD 5,- per tonn. Flat-raten W100 skal altså være like lønnsom for "standardskipet", uansett hvilken av reisene i tabellen skipet sluttes for. Store tankskip trenger lavere W enn små for å tjene penger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.